Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje pareigas

2022.08.05

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis, vykdant hidrografinius, hidrometrinius bei morfometrinius tyrimus, šlapynių būklės ir degradacijos tyrimus, gebėjimas analizuoti vandens telkinių kaitą bei jos priežastis, gebėjimas dirbti su batimetrinių, hidrografinių ir hidrologinių bei kitomis susijusiomis duomenų bazėmis, taikyti statistinės bei GIS analizės metodus.

Darbo pobūdis: batimetrinių, hidrografinių, hidrologinių bei kitų susijusių duomenų analizė bei jos taikymas vertinant vandens telkinių būklę bei kaitą, šlapynių būklę bei degradaciją, vandens telkinių ekspediciniai tyrimai, hidrologinių bei morfologinių rodiklių matavimai.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2022-08-05.

Dokumentų pateikimo terminas: 2022-09-06.