Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekonominės botanikos laboratorijoje

2022.01.07

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekonominės botanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai:  daugiametė patirtis vykdant augaluose besikaupiančių biologiškai aktyvių junginių tyrimus, apimanti augalinės medžiagos rinkimą gamtinėse ekosistemose ir lauko bandymuose, augalų antrinių metabolitų išskyrimą ir analizę įvairiais metodais; gebėjimas analizuoti augalų cheminių tyrimų duomenis, susiejant juos su genetiniais bei aplinkos veiksniais ir lyginant su literatūros šaltiniais, daryti mokslines išvadas ir apibendrinimus, rengti mokslinius pranešimus ir straipsnius anglų kalba, rengti mokslinių tyrimų projektus.

Darbo pobūdis:  augaluose besikaupiančių antrinių metabolitų įvairovės, paplitimo ypatumų, kaupimosi dėsningumų, genetinių bei aplinkos veiksnių įtakos tyrimai, empirinių duomenų analizė ir matematinis statistinis apdorojimas; tyrimo rezultatų publikavimas aukšto mokslinio lygmens leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“, pristatymas tarptautinėse mokslinėse konferencijose, tyrimų rezultatų populiarinimas; dalyvavimas ruošiant mokslininkus, dalyvavimas rengiant mokslinių tyrimų projektus.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2022-02-07.

Konkurso paskelbimo data: 2022-01-07.