Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje

2022.05.03

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant ekotoksikologinius skirtingos kilmės toksinių medžiagų ir jų mišinių sukeltų fiziologinių, biocheminių, hematologinių bei elgsenos rodiklių žuvims tyrimus. Gebėjimas analizuoti ir interpretuoti gautus duomenis, naudojant šiuolaikines statistines programas.

Darbo pobūdis:  tyrimai, numatyti LR Vyriausybės patvirtintoje programoje „Nano- ir mikrodarinių ekotoksikologinio poveikio skirtingo trofinio lygmens ir vystymosi organizmams dėsningumų ir mechanizmų tyrimai aplinkos kaitos kontekste“, cheminių, biologinių ir fizinių stresorių ir jų mišinių sąveikos žuvims kompleksiškai vertinant elgsenos, fiziologinius ir biocheminius rodiklius, neinvazinių biožymenų paieška ir pritaikymas (a)biotinių stresorių poveikio žuvims tyrimuose.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2022-05-03.

Dokumentų pateikimo terminas: 2022-06-03.