Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje

2022.01.12

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant paukščių populiacijų ekologinius tyrimus, naudojant įvairius lauko tyrimų metodus, patirtis atliekant plataus masto paukščių apskaitas jūroje bei sausumoje, patirtis naudojant gyvūnų telemetrijos priemones (palydovinius, GPS/GSM ir pan. siųstuvus) paukščių migracijų, perskridimų ir buveinių naudojimo tyrimams, patirtis naudojant GIS metodus erdvinei ekologinių duomenų analizei, erdvinio modeliavimo patirtis, gebėjimas analizuoti gautų tyrimų rezultatus ir susijusią mokslinę literatūrą, rašyti ir skelbti mokslines publikacijas. Patirtis rengiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus.

Darbo pobūdis:  paukščių rūšinės įvairovės, jų populiacijų funkcionavimo ir dinamikos tyrimai, paukščių biologinių bruožų ir elgsenos metiniame cikle (migracija, žiemojimas, veisimasis) bei amžiaus gradiente tyrimai; tyrimų planavimas, duomenų rinkimas, gautų tyrimų rezultatų apdorojimas ir analizė; tarptautinio lygio mokslo publikacijų rašymas, mokslinių projektų rengimas bei jų įgyvendinimas.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2022-04-12.

Konkurso paskelbimo data: 2022-01-12.