Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (FGL)

2021.07.07

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etatas, sutartis dviem metams):

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant eksperimentinius pelkinių ekosistemų atkūrimo bandymus pažeistose pelkėse bei išeksploatuotuose durpynuose, pelkių ir pievų ekosistemų botaninės įvairovės ir produktyvumo (antžeminės fitomasės) natūrinius tyrimus, kraštovaizdžio eko-estetinį vertinimą, analizuojant fitocenologinių tyrimų duomenis.

Darbo pobūdis: vykdyti pažeistų ir atkuriamų šlapynių ekosistemų struktūros ir funkcionavimo tyrimus pagal individuąlią užduotį „Pelkių būklės ir augalijos kaitos įvertinimas atkuriamuose antropogeninės veiklos pažeistuose Lietuvos durpynuose“, rengti ir vykdyti taikomųjų tyrimų projektus, tyrimų rezultatų publikuoti tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, rezultatus pristatyti tarptautinėse konferencijose, rengti rekomendacijas pažeistų ekosistemų tvarkymui.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

 

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

 

Dokumentų pateikimo terminas: 2021-10-07.

Konkurso paskelbimo data: 2021-07-07.