Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (PEL)

2021.08.05

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant paukščių ekologijos ir migracijos tyrimus, iš jų ir paukščių nuotolinio sekimo (telemetrijos) tyrimus. Patirtis atliekant lauko tyrimus: paukščių gaudymas ir žymėjimas nuotolinio sekimo įranga, paukščių kraujo ir kitų biologinių mėginių rinkimas, gebėjimas analizuoti tyrimų metu surinktus duomenis, atlikti statistinę analizę ir modeliavimą, apibendrinti rezultatus, rengti mokslines publikacijas.

Darbo pobūdis: paukščių ekologijos ir migracijos tyrimai bei su šiais tyrimais susiję lauko darbai (paukščių stebėjimas gamtoje, apskaitos, paukščių žymėjimas nuotolinio sekimo įranga, biologinių mėginių rinkimas), tyrimų metu surinktų duomenų statistinė analizė, ataskaita bei mokslinių publikacijų rengimas.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2021-09-06.

Konkurso paskelbimo data: 2021-08-05.