2022 m. papildomas priėmimas į biologijos (N010) mokslo krypties doktorantūros studijas

2022.11.21
Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto kartu su Gamtos tyrimų centru, Inovatyvios medicinos centru biologijos mokslo krypties (N010) mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi,  Gamtos tyrimų centras skelbia papildomą konkursą į biologijos mokslo krypties (N010) doktorantūros studijas  pagal nurodytas disertacijos temas:
 
 • „Guobų maro sukėlėjo epidemiologiniai tyrimai Lietuvoje“. Galima vadovė dr. Daiva Burokienė.
 • „Sumedėjusius augalus pažeidžiančių oomicetų paplitimas natūraliose ekosistemose – mikroorganizmų identifikavimas ir populiacijų molekulinis charakterizavimas“. Galima vadovė dr. Daiva Burokienė.
Stojantys į doktorantūrą Gamtos tyrimų centro mokslinei sekretorei (Akademijos g. 2, I k. 210 kab.) iki gruodžio 5 d. 15.00 val. pateikia:
 
 1. prašymą Gamtos tyrimų centro direktoriui (formą lietuvių kalba rasite čiarequest a permission)
 2. anketą (formą rasite čia);
 3. magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. dviejų biologijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijas;
 6. mokslinių publikacijų sąrašą (pateikiant visą bibliografinį aprašą) ir jų kopijas (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijomis); jei straipsnis dar neišspausdintas, pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis;
 7. mokslinio tyrimo projektą (rekomendacinius reikalavimus rasite čia): popierinę kopiją ir elektroninę kopiją .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti du mokslinio tyrimo projektus;
 8. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 9. vieną 3 x 4 cm dydžio nuotrauką;
 10. dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
 11. kitus dokumentus, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.
Visos konkurso į biologijos krypties doktorantūrą 2022 metais sąlygos ir tvarka pateikiama čia.
 
Gruodžio 9 d. 11.00 val. konferencijų salėje vyks Priėmimo į biologijos mokslo krypties doktorantūros studijas komisijos posėdis, kuriame dalyvaus stojantieji (motyvacijos pokalbis). Pokalbis vyks pasirinkta studijų doktorantūroje ir numatoma rengti disertacijos tema, pageidautina pristatyti iki 10 minučių trukmės pranešimą („PowerPoint“ prezentacija) trumpai apžvelgiant planuojamus tyrimus ir turimus mokslinius pasiekimus. Pokalbis ir pranešimas vertinami atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją (publikacijas, dalyvavimą mokslinių tyrimų projektuose ir konferencijose), motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, įgytus pradinius metodinius įgūdžius.
 
Apie konkurso rezultatus pretendentai informuojami gruodžio 12 d.
 
Apeliacijos Doktorantūros komitetui gali būti pateikiamos gruodžio 12-14 d. 
 
Apeliacijos Doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui gali būti pateikiamos gruodžio 15-17 d. 
 
Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas gruodžio 18 d.
 
Su priimtais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos gruodžio 19 d.
 
Doktorantūros studijų pradžia – gruodžio 19 d.
 
 
 
Kontaktinis asmuo
Dr. Jurga Jankauskienė
 
Mokslinė sekretorė
 
Gamtos tyrimų centras
 
Akademijos g. 2-210, 08412 Vilnius
 
Tel. +370 (5) 2729325
 
Faks. +370 (5) 2729352
 
Mob.tel. +370 (698) 14212
 
El.paštas: mokslinis.sekretorius@gamtc.lt