2022 m. papildomas priėmimas į ekologijos ir aplinkotyros (N 012) mokslo krypties doktorantūros studijas

2022.11.21

Vadovaujantis Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia papildomą konkursą Ekologijos ir aplinkotyros (N 012) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas:

 1. "Vandens telkinio tipui specifiniai makrobestuburių rodikliai Lietuvos paviršinių vandenų ekologinės būklės kokybės vertinimui". Galimas vadovas prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas.
 2. „Plačiažnyplių vėžių (Astacus astacus) paplitimas ir genetinė įvairovė Lietuvos vandenyse“. Galimas vadovas prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas.
 3. „Invazinių vandens makrobestuburių ekologinės ir fiziologinės ypatybės veikiančios invazyvumą ir poveikį kolonizuojamomis ekosistemomis“. Galimas vadovas prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas.
 4. "Radialiųjų medžio kamieno pokyčių priklausomybė nuo hidrometeorologinių rodiklių". Galima vadovė dr. Marija Žukovskienė.
 5. "Žvejybos ir klimato  kaitos įtakų Kuršių marių žuvų bendrijoms įvertinimas taikant dydžių paremtus ekosistemos modelius". Galima vadovė dr. Asta Audzijonytė, moksliniai konsultantai: dr. Eglė Jokubavičiūtė, dr. Linas Ložys.
 6. „Retųjų žemės elementų ir nanojunginių poveikis gėlavandeniams dumbliams“. Galimas vadovas dr. Levonas Manusadžianas, konsultantė dr. Sigita Jurkonienė.
 7. „Dumblių integravimas į multi-trofinę akvakultūrą, siekiant didinti aplinkos tvarumą ir skatinti žiedinę ekonomiką“. Galima vadovė dr. Judita Koreivienė.
 8. „Prognozinis Neries upės modelis galimai staigiai vandens taršai vertinti, įvykus avarijai Baltarusijos AE“. Galima vadovė dr. Žana Skuratovič.
 9. „Ksilotrofinių grybų bendrijos ūkiniuose miškuose ir sengirėse“. Galimas vadovas dr. Vaidotas Lygis.

Stojantieji į doktorantūrą Gamtos tyrimų centro mokslinei sekretorei (Akademijos g. 2, I k. 210 kab.) gruodžio 5 d. 15.00 val. pateikia:

 1. prašymą Gamtos tyrimų centro direktoriui (formą rasite čia, request a permission);
 2. magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. anketą (anketą rasite čiaform here);
 5. tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduoja, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
 6. savo mokslo darbų sąrašą ir jų antspaudus, konferencijoje skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
 7. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 8. dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.

Visos konkurso į Ekologijos aplinkotyros (N 012) mokslo krypties doktorantūrą 2022 metais sąlygos ir tvarka pateikiama čia.

gruodžio 9 d. 9.00 val. konferencijų salėje vyks priėmimo į Ekologijos ir aplinkotyros (N 012) mokslo krypties doktorantūros studijas komisijos posėdis, kuriame dalyvaus stojantieji (motyvacijos pokalbis). Pokalbis vyks pasirinkta studijų doktorantūroje ir numatoma rengti disertacijos tema, pageidautina pristatyti iki 10 minučių trukmės pranešimą („PowerPoint“ prezentacija), trumpai apžvelgiant planuojamus tyrimus ir turimus mokslinius pasiekimus. Pokalbis ir pranešimas vertinami, atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją (publikacijas, dalyvavimą mokslinių tyrimų projektuose ir konferencijose), motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, įgytus pradinius metodinius įgūdžius.

 

Apie konkurso rezultatus pretendentai informuojami gruodžio 12 d.
 
Apeliacijos Doktorantūros komitetui gali būti pateikiamos gruodžio 12-14 d. 
 
Apeliacijos Doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui gali būti pateikiamos gruodžio 15-17 d. 
 
Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas gruodžio 18 d.
 
Su priimtais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos gruodžio 19 d.
 
Doktorantūros studijų pradžia – gruodžio 19 d.
 
 
Kontaktinis asmuo
Dr. Jurga Jankauskienė
Mokslinė sekretorė
Gamtos tyrimų centras
Akademijos g. 2-210, 08412 Vilnius
Tel. +370 (5) 2729325
Faks. +370 (5) 2729352
Mob.tel. +370 (698) 14212
El.paštas: mokslinis.sekretorius@gamtc.lt