2022 m. papildomas priėmimas į zoologijos (N014) mokslo krypties doktorantūros studijas

2022.11.21

VadovaujantisVilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi,  Gamtos tyrimų centras skelbia papildomą konkursą į zoologijos mokslo krypties (N014) doktorantūros studijas  pagal nurodytas disertacijos temas:

 • „Lietuvos gėlavandenių žuvų helmintų įvairovė, paplitimas ir evoliucija“. Galima vadovė dr. Olena Kudlai.
 • „Filogenetinė genties Culidoides (Diptera, Ceratopogonidae) analizė molekulinių duomenų kontekste“. Galimas vadovas akad. prof. (HP) dr. Sigitas Podėnas.
 • "Įžvalgos į mažai tirtų sporagyvių bepigmenčių paukščių kraujo parazitų priklausančių Lankesterellidae ir Leucozytozoidae šeimos biologiją / Insights into the biology of neglected apicomplexan non-pigmented bird blood parasites of the families Lankesterellidae and Leucocytozoidae". Galima vadovė dr. Carolina R.F. Chagas.
 
Stojantys į doktorantūrą Gamtos tyrimų centro mokslinei sekretorei (Akademijos g. 2, I k. 210 kab.) iki gruodžio 5 d. 15.00 val. pateikia:
 
 1. prašymą Gamtos tyrimų centro direktoriui (formą rasite čiarequest a permission);
 2. magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. anketą (anketą rasite čiaform here);
 5. tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduoja, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
 6. savo mokslo darbų sąrašą ir jų antspaudus, konferencijoje skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
 7. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 8. dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.

 

Visos konkurso į Zoologijos (N 014) mokslo krypties doktorantūrą 2022 metais sąlygos ir tvarka pateikiama čia.

 
Gruodžio 9 d. 10.00 val. konferencijų salėje  vyks Priėmimo į zoologijos mokslo krypties doktorantūros studijas komisijos posėdis, kuriame dalyvaus stojantieji (motyvacijos pokalbis). Pokalbis vyks pasirinkta studijų doktorantūroje ir numatoma rengti disertacijos tema, pageidautina pristatyti iki 10 minučių trukmės pranešimą („PowerPoint“ prezentacija) trumpai apžvelgiant planuojamus tyrimus ir turimus mokslinius pasiekimus. Pokalbis ir pranešimas vertinami atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją (publikacijas, dalyvavimą mokslinių tyrimų projektuose ir konferencijose), motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, įgytus pradinius metodinius įgūdžius.
 
Apie konkurso rezultatus pretendentai informuojami gruodžio 12 d.
 
Apeliacijos Doktorantūros komitetui gali būti pateikiamos gruodžio 12-14 d. 
 
Apeliacijos Doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui gali būti pateikiamos gruodžio 15-17 d. 
 
Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas gruodžio 18 d.
 
Su priimtais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos gruodžio 19 d.
 
Doktorantūros studijų pradžia – gruodžio 19 d.
 
 
 
Kontaktinis asmuo
Dr. Jurga Jankauskienė
 
Mokslinė sekretorė
 
Gamtos tyrimų centras
 
Akademijos g. 2-210, 08412 Vilnius
 
Tel. +370 (5) 2729325
 
Faks. +370 (5) 2729352
 
Mob.tel. +370 (698) 14212
 
El.paštas: mokslinis.sekretorius@gamtc.lt