Naujienos

  Gerbiamieji,   šių metų rugsėjo 28 d. (trečiadienį)  11.00 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 kab.) vyks Gamtos tyrimų centro fizinės geografijos mokslo krypties doktorantūros komisijos išplėstinis posėdis. Bus svarstomas doktorantės Rasos...
 

2022.09.26

Kvietimas į Rasos Janušaitės parengtos daktaro disertacijos atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams posėdį

Gerbiamieji,   šių metų rugsėjo 28 d. (trečiadienį)  11.00 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 kab.) vyks Gamtos tyrimų centro fizinės geografijos mokslo krypties doktorantūros komisijos išplėstinis posėdis. Bus svarstomas doktorantės Rasos Janušaitės (mokslinis vadovas doc. dr. Darius Jarmalavičius, mokslinis konsultantas dr. Laurynas Jukna) parengtos daktaro disertacijos „Priekrantės sėklių dinamikos tyrimai nuotolinio stebėjimo metodais (Kuršių nerijos Baltijos jūros priekrantės pavyzdžiu)“ atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams klausimas.   Kviečiame dalyvauti.       Pagarbiai   Dr. Jurga Jankauskienė   Mokslinė sekretorė   Gamtos tyrimų centras

plačiau

  Gamtos tyrimų centre, Akademijos g. 2, II k.  Konferencijų salėje 404 kab., rugsėjo 30 d. (penktadienį), 11 val. bus ginama ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantės Ramintos Skipitytės (vadovas prof. habil. dr. Rimantas Jankauskas, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Jonas Mažeika)  daktaro disertacija...
 

2022.09.23

Kvietimas į GTC ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantės Ramintos Skipitytės disertacijos gynimo posėdį

Gamtos tyrimų centre, Akademijos g. 2, II k.  Konferencijų salėje 404 kab., rugsėjo 30 d. (penktadienį), 11 val. bus ginama ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantės Ramintos Skipitytės (vadovas prof. habil. dr. Rimantas Jankauskas, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Jonas Mažeika)  daktaro disertacija „Žmonių ir gyvūnų paleoekologija mitybos aspektu: stabiliųjų izotopų tyrimai“ (Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra N 012).   Disertacijos gynimo taryba: Pirmininkas – prof. habil. dr. Vincas Būda (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra, N 012). Nariai: Prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra, N 012). Dr. Jūratė Lesutienė (Klaipėdos universitetas, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra, N 012). Dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen (Vilniaus universitetas, Humanitariniai...

plačiau

  Gamtos tyrimų centre, Akademijos g. 2, II k.  Konferencijų salėje 101 kab., rugsėjo 15 d. (ketvirtadienį), 14 val. bus ginama ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktoranto Deivio Dementavičiaus (vadovas dr. Rimgaudas Treinys)  daktaro disertacija "Gausėjančio jūrinio erelio (Haliaeetus albicilla) veisimosi...
 

2022.09.08

Kvietimas į GTC ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktoranto Deivio Dementavičiaus disertacijos gynimo posėdį

Gamtos tyrimų centre, Akademijos g. 2, II k.  Konferencijų salėje 101 kab., rugsėjo 15 d. (ketvirtadienį), 14 val. bus ginama ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktoranto Deivio Dementavičiaus (vadovas dr. Rimgaudas Treinys)  daktaro disertacija "Gausėjančio jūrinio erelio (Haliaeetus albicilla) veisimosi rodikliai, grobio sudėtis ir sąveika su kai kuriomis plėšrių paukščių rūšimis" (Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra N 012). Disertacijos gynimo taryba: Pirmininkas: prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra – N012). Nariai: doc. dr. Virginijus Sruoga (Vilniaus universitetas, Gamtos mokslai, Zoologija – N014). prof. dr. Algimantas Paulauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra – N012). prof. dr. Gediminas Brazaitis (Vytauto Didžiojo universitetas,...

plačiau

  Gamtos tyrimų centre, Akademijos g. 2, II k.  Konferencijų salėje 101 kab., rugsėjo 5 d. (pirmadienį), 13 val. bus ginama ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantės Neringos Kitrytės (vadovė dr. Laima Baltrūnaitė)  daktaro disertacija "Diversity of small mammal parasites and factors shaping their...
 

2022.08.29

Kvietimas į GTC ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantės Neringos Kitrytės disertacijos gynimo posėdį

Gamtos tyrimų centre, Akademijos g. 2, II k.  Konferencijų salėje 101 kab., rugsėjo 5 d. (pirmadienį), 13 val. bus ginama ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantės Neringos Kitrytės (vadovė dr. Laima Baltrūnaitė)  daktaro disertacija "Diversity of small mammal parasites and factors shaping their communities" (Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra N 012).   Disertacijos gynimo taryba: Pirmininkas – doc. dr. (hb.) Linas Balčiauskas (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra – N 012). Nariai: dr. Gunita Deksne (Maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos institutas, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra – N 012), dr. Olena Kudlai (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra – N 012), dr. Petras Prakas (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra – N 012), prof....

plačiau

  Su Nepriklausomybės diena, Ukraina! Tegul nepalaužiama Ukrainos žmonių dvasia, neblėstanti tvirtybė ir begalinis laisvės troškimas suteikia viltį ir tikėjimą, kad šviesa ir gėris įveiks tamsą ir blogį. Stiprybės Tau, miela Ukraina! Mintimis esame su Tavimi ir palaikome!  
 

2022.08.24

Su Nepriklausomybės diena, Ukraina!

Su Nepriklausomybės diena, Ukraina! Tegul nepalaužiama Ukrainos žmonių dvasia, neblėstanti tvirtybė ir begalinis laisvės troškimas suteikia viltį ir tikėjimą, kad šviesa ir gėris įveiks tamsą ir blogį. Stiprybės Tau, miela Ukraina! Mintimis esame su Tavimi ir palaikome!

 

plačiau

  Rugpjūčio 19 d. Gamtos tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Vaidas Palinauskas dalyvavo Druskininkuose Nacionalinės moksleivių akademijos surengtoje Vasaros sesijoje – edukacinėje stovykloje, kuri kasmet organizuojama Lietuvos gabiausiems 9–11 klasių moksleiviams.
 

2022.08.22

Paskaita mokiniams apie mokslininko karjerą

Rugpjūčio 19 d. Gamtos tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Vaidas Palinauskas dalyvavo Druskininkuose Nacionalinės moksleivių akademijos surengtoje Vasaros sesijoje – edukacinėje stovykloje, kuri kasmet organizuojama Lietuvos gabiausiems 9–11 klasių moksleiviams.

plačiau