Naujienos

  Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-49, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Zoologijos (N 014) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas: „Lietuvos gėlavandenių žuvų...
 

2022.07.01

2022 m. priėmimas į Zoologijos (N 014) mokslo krypties doktorantūros studijas

Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-49, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Zoologijos (N 014) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas: „Lietuvos gėlavandenių žuvų helmintų įvairovė, paplitimas ir evoliucija“. Galima vadovė dr. Olena Kudlai. „Filogenetinė genties Culidoides (Diptera, Ceratopogonidae) analizė molekulinių duomenų kontekste“. Galimas vadovas akad. prof. (HP) dr. Sigitas Podėnas. „Pesticidų poveikis naudingųjų žygių (Carabidae) mitybinei ekologijai“. Galimas vadovas dr. Norbertas Noreika. Stojantieji į doktorantūrą Gamtos tyrimų centro mokslinei sekretorei (Akademijos g. 2, I k. 210 kab.) nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 15.00 val. pateikia: prašymą Gamtos tyrimų centro direktoriui (formą rasite...

plačiau

  Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-45, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Biologijos (N 010) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas:   „Guobų maro sukėlėjo...
 

2022.07.01

2022 m. priėmimas į Biologijos (N 010) mokslo krypties doktorantūros studijas

Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-45, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Biologijos (N 010) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas:   „Guobų maro sukėlėjo epidemiologiniai tyrimai Lietuvoje“. Galima vadovė dr. Daiva Burokienė. „Sumedėjusius augalus pažeidžiančių oomicetų paplitimas natūraliose ekosistemose – mikroorganizmų identifikavimas ir populiacijų molekulinis charakterizavimas“. Galima vadovė dr. Daiva Burokienė. „Fiziologinės ir genetinės augalų reakcijos į sausrą, veikiant probiotiniais mikroorganizmais ir kalciu“. Galimas vadovas dr. Vaidevutis Šveikauskas. „Grybų įvairovės potencialo tyrimai, atsižvelgiant į saugų ir technologiškai patikimą naudojimą biokompozitinių medžiagų...

plačiau

  Gerbiamieji, šių metų birželio 20 d. (pirmadienį)  10.00 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 kab.) vyks Gamtos tyrimų centro ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komisijos išplėstinis posėdis. Bus svarstomas doktorantės Ramintos Skipitytės...
 

2022.06.17

Kvietimas į Ramintos Skipitytės parengtos daktaro disertacijos atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams posėdį

Gerbiamieji, šių metų birželio 20 d. (pirmadienį)  10.00 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 kab.) vyks Gamtos tyrimų centro ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komisijos išplėstinis posėdis. Bus svarstomas doktorantės Ramintos Skipitytės (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Rimantas Jankauskas (Vilniaus universitetas), mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Jonas Mažeika (Gamtos tyrimų centras)) parengtos daktaro disertacijos „Žmonių ir  gyvūnų paleoekologija mitybos aspektu: stabiliųjų izotopų tyrimai“ atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams klausimas. Kviečiame dalyvauti.   Pagarbiai Dr. Jurga Jankauskienė Mokslinė sekretorė Gamtos tyrimų centras

plačiau

  Gerbiamieji, šių metų gegužės 20 d. (penktadienį)  10.00 val. Gamtos tyrimų centro konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 kab.) vyks Gamtos tyrimų centro ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komisijos išplėstinis posėdis. Bus svarstomas doktorantės Neringos Kitrytės (vadovė...
 

2022.05.17

Kvietimas į Neringos Kitrytės parengtos daktaro disertacijos atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams posėdį

Gerbiamieji, šių metų gegužės 20 d. (penktadienį)  10.00 val. Gamtos tyrimų centro konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 kab.) vyks Gamtos tyrimų centro ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komisijos išplėstinis posėdis. Bus svarstomas doktorantės Neringos Kitrytės (vadovė dr. Laima Baltrūnaitė, Žinduolių ekologijos laboratorija) parengtos daktaro disertacijos „Effects of anthropogenic stress to host-parasite communities interactions“ atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams klausimas. Kviečiame dalyvauti. Pagarbiai Dr. Jurga Jankauskienė Mokslinė sekretorė Gamtos tyrimų centras Akademijos g. 2-210, 08412 Vilnius Tel. +370 (5) 2729325 Faks. +370 (5) 2729352 Mob.tel. +370 (698) 14212 El.paštas: mokslinis.sekretorius@gamtc.lt  

plačiau

  Lietuvos mokslo taryba paskelbė paraiškų konkursą finansuoti 2022–2024 m. podoktorantūros stažuotes. Paraiškos priimamos iki š. m. birželio 30 d.   Konkursui iš viso skirta 8,4 mln. eurų.   Podoktorantūros stažuotės projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projektų įgyvendinimo...
 

2022.05.12

Paskelbtas podoktorantūros stažuočių paraiškų konkursas

Lietuvos mokslo taryba paskelbė paraiškų konkursą finansuoti 2022–2024 m. podoktorantūros stažuotes. Paraiškos priimamos iki š. m. birželio 30 d.   Konkursui iš viso skirta 8,4 mln. eurų.   Podoktorantūros stažuotės projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projektų įgyvendinimo pradžia – ne vėliau nei š. m. spalio 1 d.   Projekto biudžetą sudaro stažuotojo darbo užmokestis, išlaidos autoriniams darbams, prekėms, paslaugoms, ilgalaikiam turtui ir netiesioginės išlaidos (iki 10 proc.). Vienam projektui skiriama iki 90 000 eurų.   Galimi pareiškėjai – stažuotojas ir tyrimo vadovas kartu su vykdančiąja institucija. Tyrimo vadovas gali būti mokslo (meno) daktaro laipsnį turintis mokslininkas arba pripažintas menininkas.   Mokymai pareiškėjams planuojami 2022 m. gegužės 24 dieną.   Parengta...

plačiau

  Šių metų gegužės 2 d. (pirmadienį)  11.00 val. Gamtos tyrimų centro konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 kab.) vyks Gamtos tyrimų centro ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komisijos išplėstinis posėdis. Bus svarstomas doktoranto Deivio Dementavičiaus (vadovas dr. Rimgaudas...
 

2022.04.27

Deivio Dementavičiaus parengtos daktaro disertacijos atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams posėdis

Šių metų gegužės 2 d. (pirmadienį)  11.00 val. Gamtos tyrimų centro konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 kab.) vyks Gamtos tyrimų centro ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komisijos išplėstinis posėdis. Bus svarstomas doktoranto Deivio Dementavičiaus (vadovas dr. Rimgaudas Treinys, Paukščių ekologijos laboratorija) parengtos daktaro disertacijos „Gausėjančio jūrinio erelio (Haliaeetus albicilla) reprodukcijos rodikliai ir saitai su kitomis rūšimis“ atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams klausimas. Maloniai kviečiame dalyvauti. Pagarbiai dr. Jurga Jankauskienė Mokslinė sekretorė Gamtos tyrimų centras Akademijos g. 2-210, 08412 Vilnius Tel. (8 5) 272 9325 Faks. (8 5) 272 9352 El. p. mokslinis.sekretorius@gamtc.lt    

plačiau