Naujienos

  Gerbiamieji, šių metų gegužės 20 d. (penktadienį)  10.00 val. Gamtos tyrimų centro konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 kab.) vyks Gamtos tyrimų centro ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komisijos išplėstinis posėdis. Bus svarstomas doktorantės Neringos Kitrytės (vadovė...
 

2022.05.17

Kvietimas į Neringos Kitrytės parengtos daktaro disertacijos atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams posėdį

Gerbiamieji, šių metų gegužės 20 d. (penktadienį)  10.00 val. Gamtos tyrimų centro konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 kab.) vyks Gamtos tyrimų centro ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komisijos išplėstinis posėdis. Bus svarstomas doktorantės Neringos Kitrytės (vadovė dr. Laima Baltrūnaitė, Žinduolių ekologijos laboratorija) parengtos daktaro disertacijos „Effects of anthropogenic stress to host-parasite communities interactions“ atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams klausimas. Kviečiame dalyvauti. Pagarbiai Dr. Jurga Jankauskienė Mokslinė sekretorė Gamtos tyrimų centras Akademijos g. 2-210, 08412 Vilnius Tel. +370 (5) 2729325 Faks. +370 (5) 2729352 Mob.tel. +370 (698) 14212 El.paštas: mokslinis.sekretorius@gamtc.lt  

plačiau

  Lietuvos mokslo taryba paskelbė paraiškų konkursą finansuoti 2022–2024 m. podoktorantūros stažuotes. Paraiškos priimamos iki š. m. birželio 30 d.   Konkursui iš viso skirta 8,4 mln. eurų.   Podoktorantūros stažuotės projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projektų įgyvendinimo...
 

2022.05.12

Paskelbtas podoktorantūros stažuočių paraiškų konkursas

Lietuvos mokslo taryba paskelbė paraiškų konkursą finansuoti 2022–2024 m. podoktorantūros stažuotes. Paraiškos priimamos iki š. m. birželio 30 d.   Konkursui iš viso skirta 8,4 mln. eurų.   Podoktorantūros stažuotės projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projektų įgyvendinimo pradžia – ne vėliau nei š. m. spalio 1 d.   Projekto biudžetą sudaro stažuotojo darbo užmokestis, išlaidos autoriniams darbams, prekėms, paslaugoms, ilgalaikiam turtui ir netiesioginės išlaidos (iki 10 proc.). Vienam projektui skiriama iki 90 000 eurų.   Galimi pareiškėjai – stažuotojas ir tyrimo vadovas kartu su vykdančiąja institucija. Tyrimo vadovas gali būti mokslo (meno) daktaro laipsnį turintis mokslininkas arba pripažintas menininkas.   Mokymai pareiškėjams planuojami 2022 m. gegužės 24 dieną.   Parengta...

plačiau

  Šių metų gegužės 2 d. (pirmadienį)  11.00 val. Gamtos tyrimų centro konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 kab.) vyks Gamtos tyrimų centro ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komisijos išplėstinis posėdis. Bus svarstomas doktoranto Deivio Dementavičiaus (vadovas dr. Rimgaudas...
 

2022.04.27

Deivio Dementavičiaus parengtos daktaro disertacijos atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams posėdis

Šių metų gegužės 2 d. (pirmadienį)  11.00 val. Gamtos tyrimų centro konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 kab.) vyks Gamtos tyrimų centro ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komisijos išplėstinis posėdis. Bus svarstomas doktoranto Deivio Dementavičiaus (vadovas dr. Rimgaudas Treinys, Paukščių ekologijos laboratorija) parengtos daktaro disertacijos „Gausėjančio jūrinio erelio (Haliaeetus albicilla) reprodukcijos rodikliai ir saitai su kitomis rūšimis“ atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams klausimas. Maloniai kviečiame dalyvauti. Pagarbiai dr. Jurga Jankauskienė Mokslinė sekretorė Gamtos tyrimų centras Akademijos g. 2-210, 08412 Vilnius Tel. (8 5) 272 9325 Faks. (8 5) 272 9352 El. p. mokslinis.sekretorius@gamtc.lt    

plačiau

  Lietuvos mokslo taryba, palaikydama Lietuvos akademinės bendruomenės nusiteikimą sudaryti sąlygas iš Ukrainos dėl karo veiksmų šalyje pasitraukusiems tyrėjams tęsti mokslinę veiklą Lietuvoje, inicijavo specialią paramos priemonę skirti paramą įdarbinti mokslininkus ir doktorantus iš Ukrainos. Paskelbtas...
 

2022.04.05

Lietuvos mokslo taryba teiks paramą tyrėjus iš Ukrainos įdarbinančioms Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms

Lietuvos mokslo taryba, palaikydama Lietuvos akademinės bendruomenės nusiteikimą sudaryti sąlygas iš Ukrainos dėl karo veiksmų šalyje pasitraukusiems tyrėjams tęsti mokslinę veiklą Lietuvoje, inicijavo specialią paramos priemonę skirti paramą įdarbinti mokslininkus ir doktorantus iš Ukrainos. Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, tam iki šių metų pabaigos skiriant 1,5 mln. eurų.   „Lietuva stengiasi reaguoti į ukrainiečių, bėgančių nuo Rusijos karinių veiksmų jų valstybėje, poreikius kuo greičiau, suteikti jiems visą įmanomą pagalbą sėkmingai integruotis mūsų visuomenėje. Negalima pamiršti ir Ukrainos mokslininkų ir tyrėjų, tad labai palaikome Lietuvos mokslo tarybos iniciatyvą, kuri užtikrins jiems galimybę įsidarbinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose – tai itin reikšminga paramos priemonė, leisianti jiems sklandžiai tęsti savo veiklą čia“, –...

plačiau

  Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus įsakymu 2022 m. balandžio 5 d. Nr. D-17 yra skelbiamas disertacijų tematikų ir vadovų konkursas Gamtos tyrimų centre biologijos (N 010), fizinės geografijos (N 006), geologijos (N 005), ekologijos ir aplinkotyros (N 012), zoologijos (N 014) mokslo kryptyse. Konkursui pateikiami...
 

2022.04.05

Daktaro disertacijų tematikų ir vadovų konkursas

Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus įsakymu 2022 m. balandžio 5 d. Nr. D-17 yra skelbiamas disertacijų tematikų ir vadovų konkursas Gamtos tyrimų centre biologijos (N 010), fizinės geografijos (N 006), geologijos (N 005), ekologijos ir aplinkotyros (N 012), zoologijos (N 014) mokslo kryptyse. Konkursui pateikiami šie dokumentai: disertacijos tematikos paraiška (formas rasite žemiau) su laboratorijos vadovo viza; galimo vadovo mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas; prašymas dalyvauti konkurse. Disertacijų paraiškų formos: Biologijos mokslo krypties disertacijos paraiškos forma. Geologijos, ekologijos ir aplinkotyros, zoologijos mokslo krypčių disertacijos paraiškos forma. Fizinės geografijos mokslo krypties disertacijos paraiškos forma. Dokumentai pateikiami el. paštu sekretoriatas@gamtc.lt nuo balandžio 5 d. iki...

plačiau

  Gamtos tyrimų centre, Akademijos g. 2, II k.  Konferencijų salėje 101 kab., kovo 7 d. (pirmadienį), 10 val. bus ginama geologijos mokslo krypties doktorantės Neringos Gastevičienės (mokslinė konsultantė dr. Vaida Šeirienė) daktaro disertacija "Vėlyvojo ledynmečio ir ankstyvojo holoceno klimato dinamikos ypatybės...
 

2022.02.28

Kvietimas į GTC geologijos mokslo krypties doktorantės Neringos Gastevičienės disertacijos gynimo posėdį

Gamtos tyrimų centre, Akademijos g. 2, II k.  Konferencijų salėje 101 kab., kovo 7 d. (pirmadienį), 10 val. bus ginama geologijos mokslo krypties doktorantės Neringos Gastevičienės (mokslinė konsultantė dr. Vaida Šeirienė) daktaro disertacija "Vėlyvojo ledynmečio ir ankstyvojo holoceno klimato dinamikos ypatybės pietryčių Baltijos regione Chironomidae tyrimų duomenimis"  (Gamtos mokslai, Geologija N 005).   Disertacijos gynimo taryba: Tarybos pirmininkas:  doc. dr.  Kęstutis Jokšas  (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Geologija N 005). Nariai: Prof. dr. Laimdota Kalnina (Latvijos Universitetas, Geografijos ir Žemės mokslų fakultetas, Gamtos mokslai, Geografija N 006). Prof. habil. dr. Jonas Mažeika (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Geologija N 005). Dr. Judita Koreivienė (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Botanika N 013) Dr. Julius...

plačiau