Kvietimas į GTC ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantės Neringos Kitrytės disertacijos gynimo posėdį

2022.08.29
Gamtos tyrimų centre, Akademijos g. 2, II k.  Konferencijų salėje 101 kab., rugsėjo 5 d. (pirmadienį), 13 val. bus ginama ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantės Neringos Kitrytės (vadovė dr. Laima Baltrūnaitė)  daktaro disertacija "Diversity of small mammal parasites and
factors shaping their communities" (Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra N 012).
 
Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas – doc. dr. (hb.) Linas Balčiauskas (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra – N 012).
Nariai:
dr. Gunita Deksne (Maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos institutas, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra – N 012),
dr. Olena Kudlai (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra – N 012),
dr. Petras Prakas (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra – N 012),
prof. dr. Mindaugas Šarkūnas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Žemės ūkio mokslai, Veterinarija – A 002).
 
Maloniai kviečiame dalyvauti.