Kvietimas į GTC ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantės Ramintos Skipitytės disertacijos gynimo posėdį

2022.09.23
Gamtos tyrimų centre, Akademijos g. 2, II k.  Konferencijų salėje 404 kab., rugsėjo 30 d. (penktadienį), 11 val. bus ginama ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantės Ramintos Skipitytės (vadovas prof. habil. dr. Rimantas Jankauskas, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Jonas Mažeika)  daktaro disertacija „Žmonių ir gyvūnų paleoekologija mitybos aspektu: stabiliųjų izotopų tyrimai“ (Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra N 012).
 
Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas – prof. habil. dr. Vincas Būda (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra, N 012).
Nariai:
Prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra, N 012).
Dr. Jūratė Lesutienė (Klaipėdos universitetas, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra, N 012).
Dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen (Vilniaus universitetas, Humanitariniai mokslai, Istorija ir archeologija, H 005).
Prof. habil. dr. Krzysztof Szostek (Kardinolo Stefano Višinskio universitetas, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra, N 012).
 
 
Maloniai kviečiame dalyvauti.
 
Pagarbiai
Dr. Jurga Jankauskienė
Mokslinė sekretorė