Kvietimas į Rasos Janušaitės parengtos daktaro disertacijos atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams posėdį

2022.09.26
Gerbiamieji,
 
šių metų rugsėjo 28 d. (trečiadienį)  11.00 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 kab.) vyks Gamtos tyrimų centro fizinės geografijos mokslo krypties doktorantūros komisijos išplėstinis posėdis. Bus svarstomas doktorantės Rasos Janušaitės (mokslinis vadovas doc. dr. Darius Jarmalavičius, mokslinis konsultantas dr. Laurynas Jukna) parengtos daktaro disertacijos „Priekrantės sėklių dinamikos tyrimai nuotolinio stebėjimo metodais (Kuršių nerijos Baltijos jūros priekrantės pavyzdžiu)“ atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams klausimas.
 
Kviečiame dalyvauti.
 
 
 
Pagarbiai
 
Dr. Jurga Jankauskienė
 
Mokslinė sekretorė
 
Gamtos tyrimų centras