Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje: populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės tyrimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pagrindimas

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Pagrindinės temos:

- Augalų išteklių tyrimai, apimantys aktualių vaistinių ir kitų naudojamų augalų rūšių populiacijų chemotipinės ir ekotipinės įvairovės, kaitos dėsningumų nustatymą, gentinių išteklių išsaugojimo priemonių planavimo tobulinimą, integraciją į bendrą Europos augalų genetinių išteklių tinklą.

- Žinduolių tyrimai, apimantys medžiojamų kanopinių ir kitų žvėrių populiacijų gausumo ir jų kokybės ilgamečių pokyčių vertinimą.

- Paukščių išteklių tyrimas natūralių ir žmogaus sukeltų pokyčių erdvėje ir laike bei poveikis modelinėms paukščių rūšims ir populiacijoms įvairiais jų metinio ciklo laikotarpiais, reakcija į aplinkos komponentų dinamiką, adaptacijos prie kintančios aplinkos, evoliucinis paukščių atsakas ir galimos grėsmės išlikimui.

- Žuvų ir aukštesniųjų vėžiagyvių bendrijų struktūros ir išteklių būklės tyrimai, apimantys klimato kaitos ir antropogeninio poveikio įvertinimą, žuvų genetinės ir mikrobiologinės įvairovės įvertinimą.

Laukinės gamtos biologinės įvairovės ir ekologijos molekuliniai pagrindai

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Pagrindinės temos:

- Kompleksiniai tarpdisciplininiai laukinės gamtos biologinės įvairovės ir ekologijos tyrimai taikant platų modernių molekulinių metodų ir technologijų spektrą; šiais ir tradiciniais tyrimo metodais gautos informacijos konfliktų ir saitų siekiant naujų fundamentinių žinių apie biologinę įvairovę ir ją palaikančių genetinių, fenotipinių ir ekologinių mechanizmų klimato ir aplinkos kaitos sąlygomis įvertinimas.

- Naujų žinių pagrindu grįstų rekomendacijų dėl biologinės įvairovės išsaugojimo ir ekologinės situacijos gerinimo laukinėje gamtoje parengimas.

Biologinių sistemų funkcijų, reakcijų, adaptacijos tyrimai ir taikymo perspektyvos

Projekto vadovai: dr. Kęstutis Arbačiauskas

Pagrindinės temos:

- Kompleksiškai tirti biologinius procesus, vykstančius skirtinguose gyvybės organizacijos lygmenyse, nuo ląstelės iki ekosistemos, panaudojant ir derinant inovatyvius ir standartinius tyrimų metodus ir metodologijas, gauti fundamentinių žinių apie biologinių sistemų funkcijas, reakcijas ir adaptaciją gamtinės ir antropogeninės kilmės trikdžiams siekiant biologinių procesų ir evoliucijos bei jų tvarumą užtikrinančių veiksnių supratimo.

- Numatyti naujų fundamentinių žinių taikymo perspektyvas, parengti biologinių sistemų funkcijų ir reakcijų vertinimo metodologijas ir biologinių sistemų tvarumo išsaugojimo rekomendacijas.

Geoaplinka ir jos ištekliai kintančiomis klimato ir žmogaus poveikio sąlygomis

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Saulius Šliaupa

Pagrindinės temos:

- Giluminių geologinių struktūrų susidarymo, raidos ir alternatyvaus gelmių panaudojimo galimybių įvertinimas; geologinės praeities etapų paleoaplinkos pokyčių analizė bei gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtakos jų raidai apibrėžimas; vandens ir sausumos geosistemų šiuolaikinių dinaminių tendencijų tyrimai.

- Tradicinių ir netradicinių mineralinių bei geoenergetinių gelmių išteklių sudėties, slūgsojimo ir potencialo atskirose geosistemose įvertinimas; antropogeninio poveikio bei klimato kaitos įtakos paviršinės ir požeminės hidrosferos išteklių formavimuisi bei jų kokybei apibrėžimas; gamtinės ir antropogeninės gelmių bei paviršiaus taršos ir jos prevencijos analizė; darnaus vystymosi principais paremto kraštovaizdžio bei išteklių planavimo ir valdymo formavimas.