Organizacinio sprendimų priėmimo proceso sistema dėl pakartotinio vandens naudojimo išmaniuosiuose miestuose (SMART-WaterDomain)

Projekto vadovai: Prof. Dr. Kensuke Fukushi, Dr. Serena Caucci , dr. Nijolė Kazlauskienė

Projekto koordinatorius: Institute for the Advanced Study of Sustainability United Nations University (UNU-IAS); Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources United Nations University (UNU-FLORES)

Projekto trukmė: 2020 - 2023 m.

SMART-Water Domain – tai konsorciumas, kurį sudaro Jungtinių Tautų universiteto Medžiagų srautų ir resursų integruoto valdymo institutas (UNU-FLORES, Vokietija), Drezdeno technikos universitetas (TUD, Vokietija), CzechGlobe (Čekijos Respublika), Jungtinių Tautų universiteto Pažangių tvarumo tyrimų institutas (UNU-IAS, Japonija), Lietuvos Gamtos tyrimų centras (Lietuva), Slovakijos mokslų akademijos Miškų ekologijos institutas (IFE SAS, Slovakija), Vroclavo aplinkos ir gyvybės mokslų universitetas (Lenkija) ir Aplinkos institutas, s.r.o. (Slovakija).

Projekto "SMART-WaterDomain" tikslas - sukurti sprendimų priėmimo įrankį pakartotinio vandens naudojimo skaitmeninei apskaitai, kuris galėtų "kredituoti" bendroves bei komunalinių paslaugų įmones, keičiančias gėlą vandenį valytomis nuotekomis. Šis įrankis atitinka Europos ir viso pasaulio aplinkosauginius interesus, susijusius su vandens prieinamumu ir nuotekomis natūralioje aplinkoje. Gauti rezultatai paskatinti sukurti ilgalaikį planą, numatantį didesnį pakartotinį vandens naudojimą ir ekologiškai tvarų vandens resursų valdymą. "SMART-WaterDomain" padės įgyvendinti vandens naudojimo iššūkį per daugiapartnerinį bendradarbiavimą sumanaus vandens valdymo srityje ir prisijungs prie Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030. Projekto rezultatai padės verslui ir politikams geriau suprasti vandens vartojimo aplinkosauginę reikšmę, taip pat nuotekų naudojimo galimybes bei iššūkius. 

Pasiūlymo dėl Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų vertinimo pagal IUCN kategorijas ir rūšių aprašymų parengimas

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: LR Aplinkos ministerija

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017-2021 m. parengimas

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Užsakovas: LR Aplinkos ministerija

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Kuršių marių žuvų išteklių tyrimų ir rekomendacijų dėl žuvų išteklių racionalaus naudojimo ir saugomų žuvų šalutinio laimikio sumažinimo pateikimas 2016–2018 m.

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: LR Aplinkos ministerija

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Humanizuotos mielių raiškos sistemos kūrimas, panaudojant proteomikos ir genų inžinerijos metodus (Mielės)

Projekto vadovai: dr. Juozas Benediktas Staniulis

Užsakovas: Biotechnologijos institutas/LMT

Projekto trukmė: 2011 - 2013 m.

Conservation of biodiversity intransboundary floodplains in the Nemunas River basin, shared by Belarus, Russia and Lithuania (OMPO-10)

Projekto vadovai: dr. Saulius Švažas

Užsakovas: Migratory Birds of the Western Palearctic

Projekto trukmė: 2011 - 2013 m.

Aiškinamojo botanikos terminų žodyno (augalų ekologija ir geografija) parengimas (KALBA)

Projekto vadovai: dr. Zigmantas Gudžinskas

Užsakovas: Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Projekto trukmė: 2010 - 2013 m.

Aliejinių augalų produktyvumo ir atsparumo patogenams valdymas (Aliejiniai augalai)

Projekto vadovai: dr. Virgilija Gavelienė

Užsakovas: Lietuvos žemės ūkio universitetas/LMT (Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis)

Projekto trukmė: 2010 - 2013 m.

Biologinės invazijos Lietuvos ekosistemose klimato kaitos sąlygomis: priežastys, poveikis, prognozės (BINLIT-10)

Projekto vadovai: Liutauras Raudonikis

Užsakovas: Klaipėdos universitetas

Projekto trukmė: 2010 - 2013 m.

Ūkiškai reikšmingų vabzdžių, erkių bei grybų populiacijų genomikos tyrimai Baltijos regione (GENŪKIS-10)

Projekto vadovai: prof. dr. (HP) Sigitas Podėnas

Užsakovas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras/LMT

Projekto trukmė: 2010 - 2013 m.

Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas (Ekotoksiškumas-10)

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas , dr. Nijolė Kazlauskienė

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Projekto trukmė: 2010 - 2013 m.