Joint activities agreement

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Sutartis su ALS CZECH Republic, s.r.o. (Čekija).

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

Jungtinės veiklos sutartis

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Sutartis su UAB "Vandens tyrimai"

Trukmė: 2021–2022 m.

Žvejų mėgėjų skaičiaus vertinimas pasitelkiant bepiločius orlaivius

Projekto vadovai: dr. Asta Audzijonytė

Sutartis su UAB "AeroDiagnostika"

Sutartis pasirašyta: 2021.01.18

Mokslo projekto „Baltijos jūros aplinkos būklės pokyčių prognozė remiantis (meta)genominiais virioplanktono tyrimais“ bendras vykdymas

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Sutartis su Vilniaus universitetu

Sutartis pasirašyta: 2017.03.15

Jungtinės veiklos sutartis

Projekto vadovai: dr. Jolita Radušienė

Sutartis su VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetu

Sutartis pasirašyta: 2017.02.03

Jungtinės veiklos sutartis. Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Sutartis su Lietuvos Hidrobiolų draugija

Sutartis pasirašyta: 2017.01.03

Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų vertinimo pagal IUCN kategorijas ir rūšių aprašymų parengimas

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Sutartis su Lietuvos ornitologų draugija

Sutartis pasirašyta: 2017.01.03

Ekogeologinio tyrimo Margininkų kaime Taurakiemio seniūnijoje buvusio pesticidų sandėlio teritorijoje paslaugos pirkimas

Projekto vadovai:

Jungtinės veiklos sutartis tarp Gamtos tyrimų centro, UAB „Grota“ ir UAB „Sweco Lietuva“.

Sutartis pasirašyta: 2012.07.11

Antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties bakterijų filogenetinė analizė ir atranka raugų gamybai

Projekto vadovai:

Jungtinės veiklos sutartis tarp Kauno technologijos universiteto ir Gamtos tyrimų centro.

Sutartis pasirašyta: 2012.05.10

Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių pokyčių tyrimai

Projekto vadovai: dr. Regina Vyšniauskienė

Partnerystės (Jungtinės veiklos) sutartis tarp Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Gamtos tyrimų centro.

Sutartis pasirašyta: 2012.05.30

Partnerystės (Jungtinės veiklos) sutartis pasirašyta tarp UAB „Elsis PRO“ ir Gamtos tyrimų centro

Projekto vadovai:

Parengti Lietuvos verslo paramos agentūrai bei pateikti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projekto „Vandens ekosistemos taršos stebėsenos (monitoringo) ir spartaus valdymo integruotos sistemos prototipo sukūrimas“ paraiškos dokumentus.

Sutarties terminas: 2013.05.03 - iki įsipareigojimų įvykdymo.
 

Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta tarp UAB „Visagino atominė elektrinė“ ir Gamtos tyrimų centro

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Partneriai, kooperuodami savo darbą ir žinias, įsipareigoja bendrai veikti bendram tikslui pasiekti – įregistruoti Tyrimą Lietuvos geologijos tarnyboje, jį atlikti bei parengti Tyrimo ataskaitą.

Sutarties terminas: 2013 m.