Mokslo projekto „Baltijos jūros aplinkos būklės pokyčių prognozė remiantis (meta)genominiais virioplanktono tyrimais“ bendras vykdymas

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Sutartis su Vilniaus universitetu

Sutartis pasirašyta: 2017.03.15

Jungtinės veiklos sutartis

Projekto vadovai: dr. Jolita Radušienė

Sutartis su VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetu

Sutartis pasirašyta: 2017.02.03

Jungtinės veiklos sutartis. Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Sutartis su Lietuvos Hidrobiolų draugija

Sutartis pasirašyta: 2017.01.03