Joint activities agreement

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Sutartis su ALS CZECH Republic, s.r.o. (Čekija).

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

Jungtinės veiklos sutartis

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Sutartis su UAB "Vandens tyrimai"

Trukmė: 2021–2022 m.

Žvejų mėgėjų skaičiaus vertinimas pasitelkiant bepiločius orlaivius

Projekto vadovai: dr. Asta Audzijonytė

Sutartis su UAB "AeroDiagnostika"

Sutartis pasirašyta: 2021.01.18

Jungtinės veiklos sutartis. Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Sutartis su Lietuvos Hidrobiolų draugija

Sutartis pasirašyta: 2017.01.03