Mokslinis bendradarbiavimas

Bendradarbiavimo sutartis tarp Vilniaus universiteto ir Gamtos tyrimų centro

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Rengiama projekto „Ekonomiškai svarbių augalų ir jų fitofagų sąveikos chiraliniais junginiais“ paraiška.

Sutartis pasirašyta: 2011.11.05

Jungtinės veiklos sutartis tarp Gamtos tyrimų centro ir UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas visoje šalyje.

Sutartis pasirašyta: 2011.07.22

Ketinimų protokolas tarp Gamtos tyrimų centro ir Žuvies perdirbėjų ir augintojų asociacijos

Projekto vadovai: doc., habil. dr. Linas Balčiauskas

Ketinimų protokolas pasirašytas 2012.06.25, sutarties pabaiga 2012.08.25

Mokslinio bendradarbiavimo sutartis tarp Dr. Harry Gorfine ir Gamtos tyrimų centro

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Bendradarbiavimo tikslas - vykdyti žuvininkystės, žuvų biologijos ir žuvų populiacijų ekologinius tyrimus, ruošti mokslinių tyrimų projektų paraiškas, organizuoti mokslines konferencijas, mokymus bei teikti konsultacijas darbuotojams.

Sutarties terminas: 2012 - 2014 m.