Mokslinis bendradarbiavimas

Mokslinio bendradarbiavimo sutartis tarp Dr. Harry Gorfine ir Gamtos tyrimų centro

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Bendradarbiavimo tikslas - vykdyti žuvininkystės, žuvų biologijos ir žuvų populiacijų ekologinius tyrimus, ruošti mokslinių tyrimų projektų paraiškas, organizuoti mokslines konferencijas, mokymus bei teikti konsultacijas darbuotojams.

Sutarties terminas: 2012 - 2014 m.