Mokslinis bendradarbiavimas

Bendradarbiavimo sutartis

Projekto vadovai: Dovilė Čepukoit

Sutartis su Vilniaus Karoliniškių gimnazija.

Europos Bendrijos svarbos žuvų ir nėgių rūšių, išskyrus lašišų, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2019 m. plano įgyvendinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Sutartis su Lietuvos hidrobiologų draugija.

Jungtinės veiklos sutartis

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Sutartis su ūkininku Edu Sasnausku; Suvalkijos ŽŪB; ūkininku Egidijumi Šermukšniu; Panevėžio agrocentru, ŽŪB; ART21, UAB; Ažytėnų, ŽŪB; ūkininku Renatu Reikertu; LR Žemės ūkio rūmais; ūkininke Birute Rinkevičiene; ūkininkė Simona Garunkštiene; ūkininku Adolfu Jasinevičiumi

Jungtinės veiklos sutartis

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Sutartis su Žuvininkystės įmonių asociacija „Lampetra“.

Jungtinės veiklos sutartis. Parengti ir pateikti MTTV grupės projektą „Vaisių ir daržovių produkcijos sauga bei kokybė taikant skirtingas auginimo technologijas“

Projekto vadovai: dr. Virgilija Gavelienė

Sutartis su UAB Sodžiaus rytas; Adolfu Jasinevičiumi; Vitalija Morkūnieniene; ŽŪK Olrevita; Genute Sakalauskiene.

Partnership agreement

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Sutartis su Miro pilimi (Baltarusija), Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija.

Sukurti Nemuno ir jo deltos, Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantės tyrimų infrastruktūrą (Nemuno-Kuršių marių-Baltijos jūros „Supermazgą“)

Projekto vadovai: prof. dr. Albertas Bitinas

Sutartis su Klaipėdos universitetu, Vilniaus universitetu, Lietuvos energetikos institutu.

 

Agreement of scientific cooperation

Projekto vadovai: dr. Jolita Radušienė

Sutartis su Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos centriniu botanikos sodu