Mokslininkų grupių projektai

Eglės patrauklumą žievėgraužiui tipografui lemiančių metabolitų dinamika ir ją įtakojantys veiksniai (EGLĖ)

Projekto vadovai: dr. Vidmantas Karalius , prof. habil. dr. Vincas Būda

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Dafnijų sezoninių fenotipų biocheminiai-proteominiai tyrimai ir jų panaudojimas taršos indikacijai (SEZOFEN)

Projekto vadovai: prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas

Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Abiotinių veiksnių įtaka paprastojo kadagio α-pineno enantiomerų paplitimui (KADAGYS)

Projekto vadovai: dr. Kristina Ložienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Parazitinio grybo Chondrostereum purpureum panaudojimas lapuočių medžių atžėlimo kontrolei (BIOCHON)

Projekto vadovai: dr. Vaidotas Lygis

Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Lašišos ir šlakio subpopuliacijų adaptacijos lokaliose sąlygose priklausomybė nuo genotipo (LAŠIŠA)

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Rytų Europos lygumos įtaka pleistocene apledėjusių Europos regionų biotos elementų formavimuisi (LYGUMA)

Projekto vadovai: habil. dr. Vytautas Kontrimavičius

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Kraštovaizdžio fragmentacijos įtaka vabzdžių-apdulkintojų ir entomofagų genetinei įvairovei (FRAGILEGEN)

Projekto vadovai: doc. dr. Eduardas Budrys

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Lietuvos kvartero paleoklimatinių įvykių chronologija ir tarpregioninė koreliacija (KVARTERAS)

Projekto vadovai: dr. Vaida Šeirienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Vilniaus miesto plėtros ypatumai Rytų Lietuvos probleminio regiono kontekste (PLĖTRA)

Projekto vadovai: dr. Donatas Burneika

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Dvigeldžiuose moliuskuose ir žuvyse parazituojančių siurbikių molekulinė identifikacija ir gyvenimo ciklai (SIURBIKĖS)

Projekto vadovai: dr. Virmantas Stunžėnas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Aplinkos geno-citotoksiškumo tyrimai jūrinėje hidrosistemoje „Atlantas-Šiaurės jūra-Baltijos jūra“ (GENCITOX)

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Prioritetinių sunkiųjų metalų subletalaus poveikio ypatumų vandens gyvūnų elgsenai tyrimai (ELGSENA)

Projekto vadovai: dr. Nijolė Kazlauskienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Jonažolių vaistinės žaliavos kokybės modeliavimas abiotinių ir biotinių veiksnių įtakoje (HYPERICUM)

Projekto vadovai: dr. Jolita Radušienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.