Mokslininkų grupių projektai

Glacigeninių darinių, susidariusių deglaciacijos proceso metu, sedimentacijos sąlygų nustatymas (LEDYNAI)

Projekto vadovai: habil. dr. Valentinas Baltrūnas

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Prekambro uolienų sritys ir aktyvios tektoninės ribos apie Baltijos jūrą ir šalia jos (PREKAMBRAS)

Projekto vadovai: dr. Gražina Skridlaitė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Potencialių fitoplazmų patogenezės faktorių-fosfolipazių charakterizavimas (FITOPLAZMA)

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Gravitacijos reikšmė augalų reakcijoms į ultravioletą-A ir mėlyną šviesą (GRAVIRUM)

Projekto vadovai: dr. Danguolė Raklevičienė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Porinio česnako (Allium scorodoprasum L.) citotipų paplitimo Lietuvoje ekologinės savybės (ČESNAKAS)

Projekto vadovai: dr. Birutė Karpavičienė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Sisteminis jautrumą K2 toksinui moduliuojančių S. cerevisiae genetinių faktorių identifikavimas (TOKSINAS)

Projekto vadovai: prof., dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Rūšies prisitaikymo antropogeninei aplinkai įtaka jos populiacijų genetinei įvairovei (SINANTROPAI)

Projekto vadovai: doc. dr. Eduardas Budrys

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Eglės patrauklumą žievėgraužiui tipografui lemiančių metabolitų dinamika ir ją įtakojantys veiksniai (EGLĖ)

Projekto vadovai: dr. Vidmantas Karalius , prof. habil. dr. Vincas Būda

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Kuojos (Rutilus rutilus) žarnyno mikrobiota ir jos kaita dėl upių taršos poveikio (KUOJA)

Projekto vadovai: dr. Vesta Skrodenytė-Arbačiauskienė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Dafnijų sezoninių fenotipų biocheminiai-proteominiai tyrimai ir jų panaudojimas taršos indikacijai (SEZOFEN)

Projekto vadovai: prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas

Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Abiotinių veiksnių įtaka paprastojo kadagio α-pineno enantiomerų paplitimui (KADAGYS)

Projekto vadovai: dr. Kristina Ložienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Parazitinio grybo Chondrostereum purpureum panaudojimas lapuočių medžių atžėlimo kontrolei (BIOCHON)

Projekto vadovai: dr. Vaidotas Lygis

Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Lašišos ir šlakio subpopuliacijų adaptacijos lokaliose sąlygose priklausomybė nuo genotipo (LAŠIŠA)

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Rytų Europos lygumos įtaka pleistocene apledėjusių Europos regionų biotos elementų formavimuisi (LYGUMA)

Projekto vadovai: habil. dr. Vytautas Kontrimavičius

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Kraštovaizdžio fragmentacijos įtaka vabzdžių-apdulkintojų ir entomofagų genetinei įvairovei (FRAGILEGEN)

Projekto vadovai: doc. dr. Eduardas Budrys

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Lietuvos kvartero paleoklimatinių įvykių chronologija ir tarpregioninė koreliacija (KVARTERAS)

Projekto vadovai: dr. Vaida Šeirienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Vilniaus miesto plėtros ypatumai Rytų Lietuvos probleminio regiono kontekste (PLĖTRA)

Projekto vadovai: dr. Donatas Burneika

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Dvigeldžiuose moliuskuose ir žuvyse parazituojančių siurbikių molekulinė identifikacija ir gyvenimo ciklai (SIURBIKĖS)

Projekto vadovai: dr. Virmantas Stunžėnas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Aplinkos geno-citotoksiškumo tyrimai jūrinėje hidrosistemoje „Atlantas-Šiaurės jūra-Baltijos jūra“ (GENCITOX)

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Prioritetinių sunkiųjų metalų subletalaus poveikio ypatumų vandens gyvūnų elgsenai tyrimai (ELGSENA)

Projekto vadovai: dr. Nijolė Kazlauskienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Jonažolių vaistinės žaliavos kokybės modeliavimas abiotinių ir biotinių veiksnių įtakoje (HYPERICUM)

Projekto vadovai: dr. Jolita Radušienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.