Mokslininkų grupių projektai

Aplinkos genotoksiškumo tyrimai paskandinto Baltijos jūroje cheminio ginklo zonose (GENOTOX)

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Persistentinių teršalų poveikio vandens ekosistemai komplesiniai tyrimai ir modeliavimas (TERŠALAI)

Projekto vadovai: dr. Nijolė Kazlauskienė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Glacigeninių darinių, susidariusių deglaciacijos proceso metu, sedimentacijos sąlygų nustatymas (LEDYNAI)

Projekto vadovai: habil. dr. Valentinas Baltrūnas

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Prekambro uolienų sritys ir aktyvios tektoninės ribos apie Baltijos jūrą ir šalia jos (PREKAMBRAS)

Projekto vadovai: dr. Gražina Skridlaitė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Potencialių fitoplazmų patogenezės faktorių-fosfolipazių charakterizavimas (FITOPLAZMA)

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Gravitacijos reikšmė augalų reakcijoms į ultravioletą-A ir mėlyną šviesą (GRAVIRUM)

Projekto vadovai: dr. Danguolė Raklevičienė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Porinio česnako (Allium scorodoprasum L.) citotipų paplitimo Lietuvoje ekologinės savybės (ČESNAKAS)

Projekto vadovai: dr. Birutė Karpavičienė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Sisteminis jautrumą K2 toksinui moduliuojančių S. cerevisiae genetinių faktorių identifikavimas (TOKSINAS)

Projekto vadovai: prof., dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Rūšies prisitaikymo antropogeninei aplinkai įtaka jos populiacijų genetinei įvairovei (SINANTROPAI)

Projekto vadovai: doc. dr. Eduardas Budrys

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Kuojos (Rutilus rutilus) žarnyno mikrobiota ir jos kaita dėl upių taršos poveikio (KUOJA)

Projekto vadovai: dr. Vesta Skrodenytė-Arbačiauskienė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.