Mokslininkų grupių projektai

Universalūs priešvirusiniai junginiai: kūrimas, atranka ir mechanizmo tyrimas (UNAVIR_KARMA)

Projekto vadovai: prof., dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2014 - 2016 m.

Morfologinės ir litologinės anomalijos nerijos krante

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Projekto trukmė: 2014–2016 m.

Aplinkos genotoksiškumo tyrimai paskandinto Baltijos jūroje cheminio ginklo zonose (GENOTOX)

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Spygliuočių patogenų molekulinis identifikavimas UNESCO saugomoje Kuršių nerijoje (NERIJOS PŪŠŲ FITO)

Projekto vadovai: dr. Deividas Valiūnas

Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

Siurbikių gyvenimo ciklų evoliucijos ir filogenijos analizė molekuliniais ir kariologiniais metodais (FLUKE)

Projekto vadovai: dr. Romualda Petkevičiūtė

Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

Žąsiniuose paukščiuose aptinkamų Sarcocystis genties parazitų tyrimai (SARCOCYSTIS)

Projekto vadovai: dr. Petras Prakas

Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

Persistentinių teršalų poveikio vandens ekosistemai komplesiniai tyrimai ir modeliavimas (TERŠALAI)

Projekto vadovai: dr. Nijolė Kazlauskienė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Solidago genties rūšių ir biotipų įvairovė, gausos reguliavimas ir panaudojimas (SOLIDAGO)

Projekto vadovai: dr. Jolita Radušienė

Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

Žudymo ir atsparumo ryšys Saccharomyces cerevisiae K2 kilerinės sistemos funkcionavime (ŽARA)

Projekto vadovai: prof., dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.