Mokslininkų grupių projektai

Aplinkos geno-citotoksiškumo tyrimai jūrinėje hidrosistemoje „Atlantas-Šiaurės jūra-Baltijos jūra“ (GENCITOX)

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Prioritetinių sunkiųjų metalų subletalaus poveikio ypatumų vandens gyvūnų elgsenai tyrimai (ELGSENA)

Projekto vadovai: dr. Nijolė Kazlauskienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Jonažolių vaistinės žaliavos kokybės modeliavimas abiotinių ir biotinių veiksnių įtakoje (HYPERICUM)

Projekto vadovai: dr. Jolita Radušienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.