Didžiųjų kormoranų kolonija miško ekosistemoje - hipertrofikacijos poveikis ir dinamikos tempai

Projekto vadovai: dr. Jurga Motiejūnaitė

Projekto trukmė: 2012–2014 m.

Biomarkerių paieška kenksmingų medžiagų aptikimui grūduose ir jų produktuose kokybės bei saugos kontrolei

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2014–2015 m.

Rūšinės ir funkcinės įvairovės reikšmė vandens ekosistemų paslaugoms didėjant eutrofikacijai ir cheminei taršai

Projekto vadovai: prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis

Projekto vadovai: habil. dr. Ona Nijolė Anisimovienė

Projekto trukmė: 2011–2013 m.

Antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties bakterijų filogenetinė analizė ir atranka raugų gamybai

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2012–2014 m.

Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių pokyčių tyrimai

Projekto vadovai: GTC dalies vadovė – dr. Regina Vyšniauskienė

Projekto trukmė: 2014 - 2014 m.

Agroekosistemų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės mechanizmai

Projekto vadovai: prof., dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2015 - 2018 m.

Invazinių rūšių adaptacija ir jų poveikis įvairaus sudėtingumo vandens ekosistemoms (INSIST)

Projekto vadovai: prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Bakteriocinų kaip biokonservantų mikrokapsuliavimo tyrimai

Projekto vadovai: prof., dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2014–2015 m.

Uosialapio klevo invazijos ekotoksikologinė raiška kranto zonos ekotonuose (ACERTODUE)

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas priklausomai nuo genotipo ir aplinkos (UOGBIOGENA)

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Didžiųjų kormaranų kolonija miško ekosistemoje – hipertrofikacijos poveikis ir dinamikos tempai (KOREKO)

Projekto vadovai: dr. Jurga Motiejūnaitė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos dinamikos kontekste rytų Baltijos regione poledynmetyje (PALEOAUGALIJA)

Projekto vadovai: dr. Miglė Stančikaitė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Bičių, Apis mellifera, svetimkraščių ligų sukėlėjų aptikimas ir plitimo Lietuvoje dėsningumai (VIRUSAI)

Projekto vadovai: dr. Sandra Radžiutė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Planktono bendrijų atsakas į GONYostomum semen įsikūrimą ir kitus biotinius, abiotinius veiksnius (BEGONY)

Projekto vadovai: dr. Jūratė Kasperovičienė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Genetikos laboratorijos atsakingas koordinatorius: dr. Vytautas Melvydas.

Nuodėgulinio ir juodažiočio grundalų paplitimo, poveikio ir gausos mažinimo studija Lietuvoje (INVAZINIAI GRUNDALAI)

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Kvartero šiltmečių paleoaplinkos pokyčių cikliškumas, dinamika ir kaitos modeliai (CIKLAS)

Projekto vadovai: habil. dr. Valentinas Baltrūnas

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Invazinės rūšies sukelti biotinių ir abiotinių ekosistemos komponentų pokyčiai: kormoranų atvejis (KORMORANAI)

Projekto vadovai: dr. Jurga Motiejūnaitė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Sėklomis plintančių svetimkraščių augalų rūšių invazyvumo vidiniai veiksniai (INVAZYVUMO VEIKSNIAI)

Projekto vadovai: habil. dr. Ona Nijolė Anisimovienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Pagrindinių kvartero šiltmečių paleoaplinkos sąlygų ir jų kaitos cikliškumo nustatymas (KVARTERAS)

Projekto vadovai: habil. dr. V. Baltrūnas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Svetimkraščių Gonyostomum biologinis savitumas, genetinė įvairovė ir adaptacija naujose teritorijose (SVETIGA)

Projekto vadovai: dr. Jūratė Kasperovičienė

Projekto trukmė: 2010 – 2011 m.

Genetikos laboratorijos atsakingas koordinatorė: dr. Elena Servienė.

Invazinių gėlavandenių moliuskų ir siurbikių bendrijų analizė naudojant genetinius žymenis (INVAZINIAI MOLIUSKAI)

Projekto vadovai: dr. Gražina Stanevičiūtė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Antropogeninių veiksnių įtaka invazinių rūšių plėtrai holocenepaleoekosistemos raidos kontekste (PALEOANTROPOINVAZIJOS)

Projekto vadovai: dr. Miglė Stančikaitė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Neofitinės samanos Campylopus introflexus įtaka durpynų bendrijų formavimuisi (DURPYNAI)

Projekto vadovai: dr. Ilona Jukonienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Invazinių paukščių rūšių plitimo, genetinės įvairovės bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumų tyrimai (INVAZINIAI PAUKŠČIAI)

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Kormoranų poveikio Kuršių marių žuvų populiacijų struktūrai bei ištekliams vertinimas ir prognozė (KORMOD)

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Svetimkraščių vėžiagyvių invazijų įtaka mitybos tinklo sandarai ežeruose (SVETIMI TINKLE)

Projekto vadovai: prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Oksidacinio streso hidrofitams kaita dėl Acer negundo invazijos kintančių medžių lapų nuokritų (ACERTOX)

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Ištirti vaismedžių ir daržovių svetimkraščių virusų genetinę įvairovę, plitimą lemiančius veiksnius (FITOVIRUSAI)

Projekto vadovai: dr. Juozas Benediktas Staniulis

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.