Nacionalinės mokslo programos

Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis

Projekto vadovai: habil. dr. Ona Nijolė Anisimovienė

Projekto trukmė: 2011–2013 m.

Invazinės rūšies sukelti biotinių ir abiotinių ekosistemos komponentų pokyčiai: kormoranų atvejis (KORMORANAI)

Projekto vadovai: dr. Jurga Motiejūnaitė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Sėklomis plintančių svetimkraščių augalų rūšių invazyvumo vidiniai veiksniai (INVAZYVUMO VEIKSNIAI)

Projekto vadovai: habil. dr. Ona Nijolė Anisimovienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Pagrindinių kvartero šiltmečių paleoaplinkos sąlygų ir jų kaitos cikliškumo nustatymas (KVARTERAS)

Projekto vadovai: habil. dr. V. Baltrūnas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Svetimkraščių Gonyostomum biologinis savitumas, genetinė įvairovė ir adaptacija naujose teritorijose (SVETIGA)

Projekto vadovai: dr. Jūratė Kasperovičienė

Projekto trukmė: 2010 – 2011 m.

Genetikos laboratorijos atsakingas koordinatorė: dr. Elena Servienė.

Invazinių gėlavandenių moliuskų ir siurbikių bendrijų analizė naudojant genetinius žymenis (INVAZINIAI MOLIUSKAI)

Projekto vadovai: dr. Gražina Stanevičiūtė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Antropogeninių veiksnių įtaka invazinių rūšių plėtrai holocenepaleoekosistemos raidos kontekste (PALEOANTROPOINVAZIJOS)

Projekto vadovai: dr. Miglė Stančikaitė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Neofitinės samanos Campylopus introflexus įtaka durpynų bendrijų formavimuisi (DURPYNAI)

Projekto vadovai: dr. Ilona Jukonienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Invazinių paukščių rūšių plitimo, genetinės įvairovės bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumų tyrimai (INVAZINIAI PAUKŠČIAI)

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Kormoranų poveikio Kuršių marių žuvų populiacijų struktūrai bei ištekliams vertinimas ir prognozė (KORMOD)

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Svetimkraščių vėžiagyvių invazijų įtaka mitybos tinklo sandarai ežeruose (SVETIMI TINKLE)

Projekto vadovai: prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Oksidacinio streso hidrofitams kaita dėl Acer negundo invazijos kintančių medžių lapų nuokritų (ACERTOX)

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Ištirti vaismedžių ir daržovių svetimkraščių virusų genetinę įvairovę, plitimą lemiančius veiksnius (FITOVIRUSAI)

Projekto vadovai: dr. Juozas Benediktas Staniulis

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.