Nacionalinės mokslo programos

Biomarkerių paieška kenksmingų medžiagų aptikimui grūduose ir jų produktuose kokybės bei saugos kontrolei

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2014–2015 m.

Rūšinės ir funkcinės įvairovės reikšmė vandens ekosistemų paslaugoms didėjant eutrofikacijai ir cheminei taršai

Projekto vadovai: prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Agroekosistemų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės mechanizmai

Projekto vadovai: prof., dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2015 - 2018 m.

Bakteriocinų kaip biokonservantų mikrokapsuliavimo tyrimai

Projekto vadovai: prof., dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2014–2015 m.