Dotacijos sutartis. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo ir kvalifikacijos kėlimo stažuotė Vynuogynų ir vyno mokslinių tyrimų institute (Ispanija)

Projekto vadovai: dr. Rasa Čepulytė

Užsienio partnerio mokslininko vizito finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Paramos akademinei išvykai skyrimo sutartis

Projekto vadovai: Ksenija Savadova

Paramos akademinei išvykai skyrimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Laura Gedminienė

Paramos akademinei išvykai skyrimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Mikas Ilgūnas

Tyrėjo išvykos - bendrosios misijos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Jūratė Kasperovičienė

Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Eglė Jakubavičiūtė

Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Miglė Stančikaitė

Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Daiva Burokienė

Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Sigita Jurkonienė

Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas

Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Jurga Motiejūnaitė

Paramos akademinei išvykai skyrimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Eglė Rudaitytė-Lukošienė

Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas

Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Sigita Jurkonienė

Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Sigitas Šulčius

Dotacijos sutartis. Mokslinės kompetencijos kėlimas tarptautiniame renginyje

Projekto vadovai: dr. Bazilė Ravoitytė

Dotacijos sutartis. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje SECOTOX 2019

Projekto vadovai: dr. Nijolė Kazlauskienė

Dotacijos sutartis. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje SECOTOX 2019

Projekto vadovai: dr. Danguolė Montvydienė

Dotacijos sutartis. Mokslinės kompetencijos ugdymas Tarptautinėje cheminės ekologijos konferencijoje

Projekto vadovai: dr. Raimondas Mozūraitis

Dotacijos sutartis. Mokslinio pranešimo pristatymas 50-ajame tarptautiniame mokslo renginyje "International Symposium of Essential Oils (ISEO 2019)

Projekto vadovai: dr. Kristina Ložienė

Dotacijos sutartis. Trumpalaikė mokslinė išvyka kompetencijai kelti

Projekto vadovai: dr. Juliana Lukša

Dotacijos sutartis. Mokslinės kompetencijos didinimas tarptautiniame Europos fikologų kongrese

Projekto vadovai: dr. Judita Koreivienė

Dotacijos sutartis. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo ir kvalifikacijos kėlimo stažuotė Pensilvanijos valstijos žemės ūkio mokslų koledže (JAV)

Projekto vadovai: dr. Rasa Čepulytė

Dotacijos sutartis. Kompetencijos kėlimo stažuotė Drekselio Universiteto Gamtos mokslų akademijoje (JAV)

Projekto vadovai: dr. Pavel Starkevič

Dotacijos sutartis. Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje

Projekto vadovai: dr. Judita Koreivienė

Dotacijos sutartis. Dalyvavimas/vizitas konferencijoje ENVIRA2019

Projekto vadovai: dr. Olga Jefanova

Dotacijos sutartis. Mokslinės kompetencijos didinimas Tarptautinėje mikorizės konferencijoje

Projekto vadovai: dr. Jurga Motiejūnaitė

Dotacijos sutartis. Jaunosios mokslininkės kompetencijos ugdymas dalyvaujant tarptautinėje amfipodologų konferencijoje užsienyje

Projekto vadovai: dr. Eglė Šidagytė-Copilas

Dotacijos sutartis. Mokslinės tyrėjų kompetencijos kėlimas tarptautinėje konferencijoje "16th International Conference on Environmental Science and Technology"

Projekto vadovai: dr. Laura Butrimavičienė

Dotacijos sutartis. Jaunojo mokslininko kompetencijos ugdymas dalyvaujant tarptautinėje amfipodologų konferencijoje užsienyje

Projekto vadovai: dr. Denis Copilaş-Ciocianu

Užsienio partnerio mokslininko vizito finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Eglė Šidagytė-Copilas

Paramos akademinei išvykai skyrimo sutartis

Projekto vadovai: Raminta Skipitytė

Trumpalaikė mokslinė išvyka kompetencijai kelti

Projekto vadovai: Iglė Vepštaitė-Monstavičė

Trumpalaikė mokslinė išvyka kompetencijai kelti

Projekto vadovai: dr. Juliana Lukša

Trumpalaikė mokslinė išvyka

Projekto vadovai: dr. Iglė Vepštaitė-Monstavičė

Projekto viešinimas

Trumpalaikė mokslinė išvyka kompetencijai biomoksluose kelti

Projekto vadovai: prof., dr. Elena Servienė

Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje

Projekto vadovai: Dr Vaidas Palinauskas

Projekto viešinimas

Mokslinės kompetencijos ugdymas Tarptautinėje cheminės ekologijos konferencijoje

Projekto vadovai: Irena Nedveckytė

Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo ir kvalifikacijos kėlimo stažuotė Kanados nacionalinėje vabzdžių, voragyvių ir nematodų kolekcijoje

Projekto vadovai: dr. Pavel Starkevič

Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo ir kvalifikacijos kėlimo stažuotė Kalifornijos universitete Riversaide (JAV)

Projekto vadovai: dr. Rasa Čepulytė

Mokslinės kompetencijos ugdymas Tarptautinėje cheminės ekologijos konferencijoje

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Miško ekosistemų pažaidos ir mikorizės pokyčiai

Projekto vadovai: dr. Jurga Motiejūnaitė

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotoja: R. Buožytė

Molecular and morphological approach terevealing, diversity, taxonomy and life-cycles oflarval flukes parasitizing in water molluscs

Projekto vadovai: dr. Romualda Petkevičiūtė

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotoja: O. Kudlai

Molecular and morphological characterization of avian malaria and related haemosporidian parasites

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotojas: D. Dimitrov

Karantininio bulvių kenkėjo-nematodo Globodera rostochiensis lytinio feromono paieška

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotoja: R. Čepulytė-Rakauskienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis, 2015 m.

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Parama doktoranto akademinei išvykai, 2013 m.

Projekto vadovai: dr. Rita Žiegytė

Parama doktorantės išvykai, 2012 m.

Projekto vadovai: dr. Violeta Pukelytė-Baltrūnienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-1), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. E. Bagdonaitė