Parama tyrėjų išvykoms

Miško ekosistemų pažaidos ir mikorizės pokyčiai

Projekto vadovai: dr. Jurga Motiejūnaitė

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotoja: R. Buožytė

Molecular and morphological approach terevealing, diversity, taxonomy and life-cycles oflarval flukes parasitizing in water molluscs

Projekto vadovai: dr. Romualda Petkevičiūtė

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotoja: O. Kudlai

Molecular and morphological characterization of avian malaria and related haemosporidian parasites

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotojas: D. Dimitrov

Karantininio bulvių kenkėjo-nematodo Globodera rostochiensis lytinio feromono paieška

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotoja: R. Čepulytė-Rakauskienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis, 2015 m.

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė