Parama tyrėjų išvykoms

Paramos akademinei išvykai skyrimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Eglė Rudaitytė-Lukošienė

Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas

Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Sigita Jurkonienė

Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Sigitas Šulčius

Dotacijos sutartis. Mokslinės kompetencijos kėlimas tarptautiniame renginyje

Projekto vadovai: dr. Bazilė Ravoitytė

Dotacijos sutartis. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje SECOTOX 2019

Projekto vadovai: dr. Nijolė Kazlauskienė

Dotacijos sutartis. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje SECOTOX 2019

Projekto vadovai: dr. Danguolė Montvydienė

Dotacijos sutartis. Mokslinės kompetencijos ugdymas Tarptautinėje cheminės ekologijos konferencijoje

Projekto vadovai: dr. Raimondas Mozūraitis

Dotacijos sutartis. Mokslinio pranešimo pristatymas 50-ajame tarptautiniame mokslo renginyje "International Symposium of Essential Oils (ISEO 2019)

Projekto vadovai: dr. Kristina Ložienė

Dotacijos sutartis. Trumpalaikė mokslinė išvyka kompetencijai kelti

Projekto vadovai: dr. Juliana Lukša

Dotacijos sutartis. Mokslinės kompetencijos didinimas tarptautiniame Europos fikologų kongrese

Projekto vadovai: dr. Judita Koreivienė

Dotacijos sutartis. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo ir kvalifikacijos kėlimo stažuotė Pensilvanijos valstijos žemės ūkio mokslų koledže (JAV)

Projekto vadovai: dr. Rasa Čepulytė

Dotacijos sutartis. Kompetencijos kėlimo stažuotė Drekselio Universiteto Gamtos mokslų akademijoje (JAV)

Projekto vadovai: dr. Pavel Starkevič

Dotacijos sutartis. Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje

Projekto vadovai: dr. Judita Koreivienė

Dotacijos sutartis. Dalyvavimas/vizitas konferencijoje ENVIRA2019

Projekto vadovai: dr. Olga Jefanova

Dotacijos sutartis. Mokslinės kompetencijos didinimas Tarptautinėje mikorizės konferencijoje

Projekto vadovai: dr. Jurga Motiejūnaitė

Dotacijos sutartis. Jaunosios mokslininkės kompetencijos ugdymas dalyvaujant tarptautinėje amfipodologų konferencijoje užsienyje

Projekto vadovai: dr. Eglė Šidagytė-Copilas

Dotacijos sutartis. Mokslinės tyrėjų kompetencijos kėlimas tarptautinėje konferencijoje "16th International Conference on Environmental Science and Technology"

Projekto vadovai: dr. Laura Butrimavičienė

Dotacijos sutartis. Jaunojo mokslininko kompetencijos ugdymas dalyvaujant tarptautinėje amfipodologų konferencijoje užsienyje

Projekto vadovai: dr. Denis Copilaş-Ciocianu

Užsienio partnerio mokslininko vizito finansavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Eglė Šidagytė-Copilas

Paramos akademinei išvykai skyrimo sutartis

Projekto vadovai: Raminta Skipitytė