Maliarinių parazitų ir jiems giminingų hemosporidijų rūšių formavimosi mechanizmai

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-047.
Projekto trukmė: 2011 - 2015 m.
Projekto biudžetas: 1 528 220,00 Lt
Mokslinio tyrimo tikslas: sužinoti naujos informacijos apie maliarinių parazitų ir kitų giminingų hemosporidijų rūšių formavimosi procesus ir genetinę įvairovę palaikančius mechanizmus, naudojant paukščių kraujo parazitus kaip modelius. Tyrimai bus vykdomi susiejant naujausias pavienių ląstelių tyrimo technologijas su pažangiais eksperimentiniais, genetiniais ir ekologiniais tyrimo metodais.

Miegapelių (Gliridae) populiacijų ypatumai šiaurės vakarinėje arealų periferijoje

Projekto vadovai: dr. Rimvydas Juškaitis

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto Nr. VPI-3.1-ŠMM-07-K-01-026).
Projekto trukmė: 2011 - 2015 m.
Projekto biudžetas: 600 738,00 Lt
Mokslinio tyrimo tikslas: nustatyti trijų rūšių miegapelių – lazdyninės, didžiosios ir miškinės – populiacijų ypatumus šių rūšių arealų šiaurės vakarinėje periferijoje, lyginant su kitose arealų dalyse esančiomis populiacijomis.

Plačiau