Sutartys su valstybinėmis institucijomis

Kuršių marių žuvų išteklių tyrimų ir rekomendacijų dėl žuvų išteklių racionalaus naudojimo ir saugomų žuvų šalutinio laimikio sumažinimo pateikimo 2019–2021 m. paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Sutartis dėl Europos Bendrijos svarbos žuvų rūšių: ežerinės rainės (Rhynchocypris percnurus), paprastojo kirtiklio (Cobitis taenia) ir auksaspalvio kirtiklio (Sabanejewia baltica) inventorizacijos paslaugų

Projekto vadovai: dr. Vytautas Rakauskas

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2019-2021 m. paslaugos

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Baltijos jūros priekrantės ichtiofaunos tyrimų 2019–2021 metais bei ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius vertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Gamtos tyrimų centro Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymo ir atnaujinimo projektas

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Projekto trukmė: 2019 m.

Europinių ungurių (sidabrinio ungurio stadijos) mirtingumo migruojant Lietuvos vidaus vandenyse vertinimas naudojant akustinius bei telemetrinius metodus 2019–2021 metais

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas , dr. Justas Dainys

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Invazinių ir svetimžemių rūšių būklės tyrimai Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Projekto trukmė: 2019–2022 m.

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto vykdymo sutartis. Rekomendacijų dėl žuvų ženklinimo metodų parinkimo ir žuvų įveisimo efektyvumo vertinimo metodikos parengimas

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Europos Bendrijos svarbos žuvų ir nėgių rūšių, išskyrus lašišų, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2019 metų plano įgyvendinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Projekto trukmė: 2019 m.

Dėl Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių inventorizacijos

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Atstovo dalyvavimo komiteto „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika“ veikloje išlaidų apmokėjimas

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Projekto trukmė: 2019 m.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo dalies ataskaitos parengimo paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Zigmantas Gudžinskas

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Dėl pareiškėjų, kuriems skiriama parama pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto vykdymo sutartis. Rekomendacijų dėl žuvų gaudyklių naudojimo priekrantės žvejyboje parengimas

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto vykdymo sutartis

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Paprastojo pelėno (Microtus arvalis) paplitimo versliniuose soduose ir uogynuose nustatymas

Projekto vadovai: Linas Balčiauskas

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės denudacijos monitoringo vykdymo paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018–2021 m.

Inovatyvios daugiafunkcės biotekstilės su integruotais silicio dioksido ir sukcinito priedais sukūrimas bei šio produkto poveikio tyrimai

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Projekto trukmė: 2018–2021 m.

Projektas finasuotas iš priemonės  01.2.2-MITA-K-702 MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas lėšų

Projekto „Inovatyvios daugiafunkcės biotekstilės su integruotais silicio dioksido ir sukcinito priedais sukūrimas bei šio produkto poveikio tyrimai“ akronimas – IFSITEX.

Biotekstilės gamybai buvo naudojamos žaliavinės medžiagos, kurių pakankamas kiekis yra prieinamas Baltijos regione (sukcinito milteliai, silicio dioksidas, polimeriniai ir natūralūs pluoštai). Projekto esmė – Baltijos gintaro ir silicio dioksido panaudojimas, kuriant biotekstilės pavyzdžius bei biotekstilės gaminių mechanino atsparumo,  biodegradacijos ir apsauginių audinių su įaustomis gintaro bei silicio dioksido dalelėmis savybių, mažinančių žemo dažnio elektromagnetinio lauko ir ultravioletinės spinduliuotės poveikį testuojamiems organizmams, tyrimai. Gintaro bioaktyvumą patvirtinantys tyrimai atlikti  Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Molekulinės ekologijos laboratorijoje ir Latvijos universiteto Biologijos instituto Aplinkos genetikos laboratorijoje, testavimui naudojant specialiai atrinktą 2 N chromosomų rinkiniu pasižymintį bei sterilų L. minor kloną Sta2. Naudojant šį kloną, atlikti plataus masto L.minor augimo parametrų dinamikos tyrimai atskleidė žemo dažnio (50 Hz) elektromagnetinio lauko (EML) poveikį mažinantį efektą, auginant klonus padengus biotekstilės audiniu su gintaro dalelėmis, palyginti su klonais, augintais padengus analogišku audiniu be gintaro dalelių priedų. 

Tiriant EML ir UV poveikį testuojamiems organizmams taip pat buvo naudojamos Oregon linijos D. melanogaster museles ir  gametines augalų ląsteles.Tyrimų rezultatai pasitarnavo koreguojant optimaliausių skirtingo pluošto tekstilės gaminių su gintaro dalelių ir silicio dioksido priedais parinkimą ir gamybą.

Projekto IFSITEX įgyvendinimas paremtas lygiateisiu bendradarbiavimu tarp Latvijos įmonės „JLU Technologies Ltd research&developing“, Latvijos universiteto, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto  Gamtos tyrimų centro (Lietuva) ir AB „Linas“ (Lietuva). Projekto metu sukurta jungtinė biotekstilės gaminių technologijų vystymo, tyrimų ir gamybos platforma Baltijos šalyse, sukomplektuota mokslinių tyrimų bazė, kuri gali tapti pagrindu vystant panašaus pobūdžio technologijas Baltijos šalyse. 

 

 

Projekto viešinimo plakatas

Projekto viešinimas

 

Hidroelektrinės su Kaplan tipo turbina poveikio migruojantiems unguriams mokslinių tyrimų paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Hidroelektrinės su Kaplan tipo turbina poveikio migruojantiems unguriams mokslinių tyrimų paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Lietuvos vietinių bičių Apis mellifera genofondo išlikimo galimybių įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2017–2019 m.