Sutartys su valstybinėmis institucijomis

Esamos karpių selekcinės būklės ekspertinis įvertinimas ir rekomendacijų dėl naujų veislinių linijų adaptuotų vietinėms sąlygoms sukūrimo programos ir stebėsenos parengimo

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės denudacijos monitoringo vykdymo paslaugų pirkimo sutartis (Gipsas)

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: Lietuvos geologijos tarnyba

Projekto trukmė: 2021–2024 m.

FITOBIO

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Įgyvendinant priemones gerai Lietuvos Baltijos jūros aplinkos būklei pasiekti, bus vykdoma veikla – fitoplanktono biomasės surinkimo Kuršių marių akvatorijoje galimybių studija, panaudojant plaukiojančias priemones ir surinktą biomasę šalinant bioreaktoriuose, pritaikant agrotechnologiniams poreikiams ar kitoms paskirtims.

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

Skirtingų žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo 2020 / 2021 m. dinamikos nustatymo ir gautų rezultatų įvertinimo paslaugos (PAUKŠČIAI)

Projekto vadovai: dr. Mindaugas Dagys

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

Inovatyvi bičių avilių apsaugos ir stebėsenos sistema

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projektą remia Lietuvos Respublika

Projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“

Projekto pavadinimas – „Inovatyvi bičių avilių apsaugos ir stebėsenos sistema“

Projekto tikslai – skatinti inovatyvių bičių avilių apsaugos ir stebėsenos sprendimų diegimą ir taip užtikrinti efektyvią bičių šeimų priežiūrą, subalansuotą žemės ūkio vystymąsi, gerinti aplinką.

Projekto uždaviniai:

  • Parengti galimybių studiją;
  • Atlikti mokslinius ir technologinius tyrimus;
  • Sukurti sistemą, skirtą bičių avilių stebėsenai;
  • Išbandyti ir pademonstruoti sistemos pritaikomumą;
  • Pristatyti projekto rezultatus visuomenei.

Specialusis projekto tikslas – skatinti ūkius diegti technologines naujoves, užtikrinančias efektyvų aplinkos tausojimą ir gyvūnų gerovę.  Projekto metu bus siekiama užtikrinti bičių šeimų gerovę, laiku identifikuojant šeimai kylančias grėsmes, tokias kaip temperatūros ar drėgmės pokyčiai, ligos, priešai.

Įgyvendintas projektas prisidės prie Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ numatytų prioritetų, tikslinių sričių ir kompleksinių tikslų įgyvendinimo.

Bendra projekto vertė – 226 898,82 EUR

Projektui skirta paramos suma – 200 000,00 EUR

Projekto vadovas: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Esamos karpių selekcinės būklės ekspertinis įvertinimas ir rekomendacijų dėl naujų veislinių linijų, adaptuotų vietinėms sąlygoms, sukūrimo programos ir stebėsenos parengimo

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Inkaruojamų marinių gaudyklių žuvų priegaudos mažinimas Kuršių marių žvejyboje

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Dotacijos sutartis. Spektrometrinės technologijos ir metodologijos prototipo sukūrimas prevenciniam austrių kokybės vertinimui vietoje (SOQA)

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemonė „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemonė „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“

Projekto vadovai: doc. dr. Eduardas Budrys

Projekto trukmė: 2020–2022 m.

Invazinių ir svetimžemių rūšių būklės tyrimai Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Projekto trukmė: 2019–2022 m.