Sutartys su valstybinėmis institucijomis

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės denudacijos monitoringo vykdymo paslaugų pirkimo sutartis (Gipsas)

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: Lietuvos geologijos tarnyba

Projekto trukmė: 2021–2024 m.