Sutartys su valstybinėmis institucijomis

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių netyčinės introdukcijos ir plitimo kelių Lietuvoje analizė bei prioritetinių patekimo kelių nustatymas, įgyvendinant 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą

Projekto vadovai: dr. Zigmantas Gudžinskas

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Gamtos tyrimų centro augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymo ir atnaujinimo projekto biudžeto lėšų naudojimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Projekto trukmė: 2017 m.

Praeivių žuvų populiacijos būklės 2017 m. Lietuvos upėse ištyrimo ir įvertinimo paslaugos atlikimas

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Projekto trukmė: 2017 m.

Lėšų skyrimo sutartis. Lėšų skyrimas Institucijai ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) užsakymų vykdymui remti.

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė , dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2017 m.

Dėl paramos skyrimo pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2017 m.

Sutartis dėl eksperto veiklos apmokėjimo 2017 metais ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Horizontas 2020“ komitete

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Projekto trukmė: 2017 m.

Pasiūlymo dėl Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų vertinimo pagal IUCN kategorijas ir rūšių aprašymų parengimas

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Kuršių marių žuvų išteklių tyrimų ir rekomendacijų dėl žuvų išteklių racionalaus naudojimo ir saugomų žuvų šalutinio laimikio sumažinimo pateikimas 2016–2018 m.

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimas

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Praeivių žuvų populiacijos būklės 2017 m. Lietuvos upėse ištyrimas ir įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Projekto trukmė: 2016–2017 m.

Lietuvos vietinių bičių Apis mellifera genofondo išlikimo galimybių įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2017–2019 m.

Rekomendacijų dėl nuostolių, patirtų netekus galimybės žvejoti dėl kitų asmenų veiklos, kompensavimo parengimas

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Projekto viešinimas