Enhanced chitin-based biosorbents for drinking water purification (ChitoClean)

Projekto vadovai: dr. Loreta Levinskaitė , dr. Vytautas Boleslovas Melvydas

Projekto koordinatorius: AIT Austrian Institute of Technology

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Pan-European coordination action on CO2 Geological Storage (CGS Europe)

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Saulius Šliaupa

Užsakovas: European union, Bureau de recherches geologiques et minieres

Projekto trukmė: 2010 - 2013 m.

Biologinės įvairovės apsaugos užtikrinimas skirtinguose administraciniuose lygmenyse bei erdvės, laiko ir ekologinėse skalėse (SCALES)

Projekto vadovai: dr. Ana Budrienė

Užsakovas: Helmholtz zentrum fuer umweltforschung GMBH – UFZ, Vokietija

Projekto trukmė: 2009 - 2014 m.

Pan-Europinė infrastruktūra jūros ir vandenyno geologinių ir geofizinių duomenų valdymui (GEO-SEAS)

Projekto vadovai: dr. Leonora Živilė Gelumbauskaitė

Užsakovas: Didžiosios Britanijos geologijos tarnyba

Projekto trukmė: 2009 - 2013 m.

Europos jūrinių tyrimų ir duomenų tinklas (EMODNET)

Projekto vadovai: dr. Leonora Živilė Gelumbauskaitė

Užsakovas: Didžiosios Britanijos geologijos tarnyba

Projekto trukmė: 2009 - 2012 m.

A Pan-European species directories infrastucture (PESI)

Projekto vadovai: doc. dr. Eduardas Budrys

Užsakovas: Universiteit van Amsterdam

Projekto trukmė: 2008 - 2011 m.