Enhanced chitin-based biosorbents for drinking water purification (ChitoClean)

Projekto vadovai: dr. Loreta Levinskaitė , dr. Vytautas Boleslovas Melvydas

Projekto koordinatorius: AIT Austrian Institute of Technology

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Biologinės įvairovės apsaugos užtikrinimas skirtinguose administraciniuose lygmenyse bei erdvės, laiko ir ekologinėse skalėse (SCALES)

Projekto vadovai: dr. Ana Budrienė

Užsakovas: Helmholtz zentrum fuer umweltforschung GMBH – UFZ, Vokietija

Projekto trukmė: 2009 - 2014 m.