Priemonių konsolidavimas uosių džiūties padariniams Baltijos šalyse ir Vokietijoje mažinti

Projekto vadovai: dr. Daiva Burokienė

Projekto partneriai: Julijaus Kühn institutas (Vokietija), Estijos gyvybės mokslų universitetas (Estija), Latvijos valstybinis miškų tyrimo institutas „SILAVA“ (Latvija)

Projekto trukmė: 2019 m.

Projekto turinys: Gamtos tyrimų centro Augalų patologijos mokslininkai kartu su kolegomis iš Vokietijos, Estijos ir Latvijos vykdo tarptautinį mokslinį projektą „Priemonių konsolidavimas uosių džiūties padariniams Baltijos šalyse ir Vokietijoje mažinti“ (angl. „Consolidating approaches to mitigate the ash dieback disease in the Baltic States and Germany“), kuris skirtas  efektyvių kontrolės priemonių paieškai, siekiant suvaldyti uosių džiūtį ir atkurti paprastojo uosio populiacijas, kurioms ikilusi didžiulė grėsmė išnykti (plačiau).

Projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis

Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras uosių džiūties tematika


 

Požeminio vandens lygio pokyčių analizė siekiant nustatyti požeminio vandens sausrų požymius Europoje (Groundwater levels across Europe with the aim to evaluate and characterise groundwater drought occurrences across Europe)

Projekto vadovai: Bentje Brauns, Britų geologijos tarnyba (BGS), Birminghamo Universtitetas

Projekto partneriai GTC: Dr. doc. Jonas Satkūnas, Dr. Gintarė Slavinskienė

Projekto trukmė: 2018–2021 m.

Projekto turinys: duomenų apie gruntinio vandens lygio svyravimus Europoje nuo 1960 metų surinkimas, verifikavimas, pokyčių hidrogeologinis tipizavimas ir koreliacija su meteorologinėmis sausromis, požeminio vandens sausrų kiekybinis identifikavimas, nustatant SGI indeksą (groundwater drought index SGI). Mokslinių rezultatų publikavimas ir pateikimas konferencijose.

Subcontract. Avian malaria, anti-malaria and telomerase treatments experiment as part of the ERC Advanced Grant „ EcoImmuneCosts“ research project name „EcoImmuneCosts_Canaries_Project“

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Projekto partneris: Lundo universitetas

Projekto trukmė: 2018–2021 m.

Kultūrinių augalų laukinių gentainių išsaugojimo nacionalinių ir regioninių strategijų plėtra

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Fraxinus excelsior nykimas Šiaurės Europoje (UOSIS)

Projekto vadovai: dr. Vaidotas Lygis , dr. Daiva Burokienė

Projekto koordinatorius: Šiaurės Europos bendradarbiavimo miškotyros srityje komitetas (SNS - SamNordisk Skogforskning)

Projekto rėmėjas: Švedijos Institutas (Svenska Institutet, Visby Program)

Projekto trukmė: 2010 - 2012 m.

Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūros regione (COHIBA)

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas

Projekto koordinatorius: Suomijos aplinkos institutas

Projekto trukmė: 2009 - 2012 m.

Miškų regeneracija ir tvarumas miško/stepės riboje, siekiant valdyti dykumėjimo plitimą Ukrainoje

Projekto vadovai: dr. Vaidotas Lygis

Projekto koordinatorius: Švedijos agrarinių mokslų universitetas (SLU)

Projekto rėmėjas: Švedijos Institutas (Svenska Institutet, Visby Program)

Projekto trukmė: 2009 - 2011 m.

Antropogeninio cheminio streso biologiniai efektai: ekosistemos sveikatingumo įvertinimo būdai (BEAST-10)

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Užsakovas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (buvusi Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra)/(6BP)
BONUS projektas Nr. 114 BEAST

Šiaurės šalių bendradarbiavimas miškų patologijos srityje kaip virtualus aukšto lygio tyrimų centras

Projekto vadovai: dr. Vaidotas Lygis

Projekto koordinatorius: Suomijos miškų tyrimo institutas (METLA)

Projekto rėmėjas: Švedijos agrarinių mokslų universitetas (SLU)

Projekto trukmė: 2007 - 2010 m.

Conservation of biodiversity intransboundary floodplains in the Nemunas River basin, shared by Belarus, Russia and Lithuania

Projekto vadovai: dr. Saulius Švažas

Projekto koordinatorius: Migratory Birds of the Western Palearctic, Prancūzija

Projekto trukmė: 2009 - 2011 m.