Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūros regione (COHIBA)

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas

Projekto koordinatorius: Suomijos aplinkos institutas

Projekto trukmė: 2009 - 2012 m.

Miškų regeneracija ir tvarumas miško/stepės riboje, siekiant valdyti dykumėjimo plitimą Ukrainoje

Projekto vadovai: dr. Vaidotas Lygis

Projekto koordinatorius: Švedijos agrarinių mokslų universitetas (SLU)

Projekto rėmėjas: Švedijos Institutas (Svenska Institutet, Visby Program)

Projekto trukmė: 2009 - 2011 m.

Šiaurės šalių bendradarbiavimas miškų patologijos srityje kaip virtualus aukšto lygio tyrimų centras

Projekto vadovai: dr. Vaidotas Lygis

Projekto koordinatorius: Suomijos miškų tyrimo institutas (METLA)

Projekto rėmėjas: Švedijos agrarinių mokslų universitetas (SLU)

Projekto trukmė: 2007 - 2010 m.

Conservation of biodiversity intransboundary floodplains in the Nemunas River basin, shared by Belarus, Russia and Lithuania

Projekto vadovai: dr. Saulius Švažas

Projekto koordinatorius: Migratory Birds of the Western Palearctic, Prancūzija

Projekto trukmė: 2009 - 2011 m.