Fraxinus excelsior nykimas Šiaurės Europoje (UOSIS)

Projekto vadovai: dr. Vaidotas Lygis , dr. Daiva Burokienė

Projekto koordinatorius: Šiaurės Europos bendradarbiavimo miškotyros srityje komitetas (SNS - SamNordisk Skogforskning)

Projekto rėmėjas: Švedijos Institutas (Svenska Institutet, Visby Program)

Projekto trukmė: 2010 - 2012 m.

Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūros regione (COHIBA)

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas

Projekto koordinatorius: Suomijos aplinkos institutas

Projekto trukmė: 2009 - 2012 m.