Lietuvos - Baltarusijos projektai

Svetimkraščių vėžių poveikiai makrobestuburių bendrijoms ir vandens kokybės ekologiniams rodikliams

Projekto vadovai: dr. Aleksandras Rybakovas

Netradicinių skalūninių dujų perspektyvos silūro ir ordoviko sedimentaciniuose baseinuose Lietuvoje ir Baltarusijoje

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Saulius Šliaupa

Projekto partneriai Baltarusijoje: Baltarusijos mokslinis geologinės žvalgybos institutas

Projekto vadovas Baltarusijoje: Voskobojnikova T.V.

Projekto trukmė: 2013 - 2014 m.

Baltarusijos ir Lietuvos pasienio rajonų Pleistoceno nuosėdų geologinė koreliacija bei paleoaplinkos rekonstrukcijos

Projekto vadovai: dr. Vaida Šeirienė

Projekto partneriai Baltarusijoje: Baltarusijos nacionalinės akademijos Gamtonaudosinstitutas

Projekto vadovas Baltarusijoje: habil. dr. Karabanov A. K.

Projekto trukmė: 2013 - 2014 m.

Pagrindinių vandens ekosistemų faunos transformacija Drūkšių ežere (Lietuva –Baltarusija pasienio vandens telkinyje), sustabdžius Ignalinos AE veiklą, rekomendacijų, monitoringo, gamtosauginių priemonių dėl stabilaus naudojimo parengimas (Drūkšiai)

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Projekto partneriai Baltarusijoje: Baltarusijos nacionalinės akademijos mokslinis-praktinis Bioresursų centras

Projekto vadovas Baltarusijoje: doc. dr. V. M. Baičorov

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.