Lietuvos - Baltarusijos projektai

Pagrindinių vandens ekosistemų faunos transformacija Drūkšių ežere (Lietuva –Baltarusija pasienio vandens telkinyje), sustabdžius Ignalinos AE veiklą, rekomendacijų, monitoringo, gamtosauginių priemonių dėl stabilaus naudojimo parengimas (Drūkšiai)

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Projekto partneriai Baltarusijoje: Baltarusijos nacionalinės akademijos mokslinis-praktinis Bioresursų centras

Projekto vadovas Baltarusijoje: doc. dr. V. M. Baičorov

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.