Lietuvos - Baltarusijos projektai

Netradicinių skalūninių dujų perspektyvos silūro ir ordoviko sedimentaciniuose baseinuose Lietuvoje ir Baltarusijoje

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Saulius Šliaupa

Projekto partneriai Baltarusijoje: Baltarusijos mokslinis geologinės žvalgybos institutas

Projekto vadovas Baltarusijoje: Voskobojnikova T.V.

Projekto trukmė: 2013 - 2014 m.

Baltarusijos ir Lietuvos pasienio rajonų Pleistoceno nuosėdų geologinė koreliacija bei paleoaplinkos rekonstrukcijos

Projekto vadovai: dr. Vaida Šeirienė

Projekto partneriai Baltarusijoje: Baltarusijos nacionalinės akademijos Gamtonaudosinstitutas

Projekto vadovas Baltarusijoje: habil. dr. Karabanov A. K.

Projekto trukmė: 2013 - 2014 m.