Lietuvos - Šveicarijos projektai

Mikovirusų paplitimas epideminėje ir poepideminėse uosių džiūties sukėlėjo Chalara fraxinea populiacijose ir šių virusų panaudojimo galimybės džiūties biologinei kontrolei (Controldieback)

Projekto vadovai: dr. Vaidotas Lygis

Projekto partneriai: Gamtos tyrimų centras (Paramos gavėjas) ir Šveicarijos federalinis miškų, sniego ir kraštovaizdžio tyrimų institutas (Swiss Federal Institute for forest, snow and landscape research (WSL)).

Projekto Nr. LSP-12 041

Projekto trukmė: 2012 – 2016 m.

Daugiau informacijos apie projektą

Klimato kaita durpynuose: holoceno ženklai ir dabartinės tendencijos; įtaka bioįvairovei ir anglies deponavimui durpėse (Climpeat)

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Projekto partneriai: Gamtos tyrimų centras (Paramos gavėjas), Berno universiteto Geologijos mokslų institutas (Institute of Geolocigal sciences) ir Vilniaus universitetas

Projekto Nr. LSP-12 015

Projekto trukmė: 2013 – 2016 m.

Daugiau informacijos apie projektą