Žuvų rūšinės sudėties ir ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius įvertinimas Mažojo gulbino ežere

Projekto vadovai: dr. Justas Dainys

Užsakovas: MB „Scientia practika“

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Salmonelėmis užkrėstų vištienos produktų dezinfekavimo ultravioletine šviesa analizė (Salmuva)

Projekto vadovai: prof., dr. Elena Servienė

Užsakovas: „Apertika“, UAB

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

Gamtos tyrimų centro Genetikos laboratorijos mokslininkai vykdydami MTEP projektą „Salmonelėmis užkrėstų vištienos produktų dezinfekavimo ultravioletine šviesa analizė“ atliko optimalių ultravioletinės spinduliuotės parametrų salmonelių užkrato naikinimui laboratorinėmis sąlygomis nustatymą siekiant šią spinduliuotę pritaikyti pramoninei vištienos gaminių dezinfekcijai. Mokslininkai tyrimuose naudojo UAB „Uvireso“ sukurtą UV dezinfekcijos tunelinį maketą. Laboratorinėmis sąlygomis ištirtas skirtingų apšvitos režimų poveikis Salmonella typhimurium bakterijų išgyvenamumui bei pademonstruotas prietaiso tinkamumas patogeninių mikroorganizmų naikinimui technologinio mėsos apdorojimo proceso metu.

 

 

Mikrobiologinio užterštumo mėginiuose tyrimas (Daumantai)

Projekto vadovai: dr. Daiva Burokienė

Užsakovas: „Daumantai LT“, UAB

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

AB „ORLEN Lietuva“ Būtingės naftos terminalo2021-2025 metų aplinkos monitoringo programos poveikio aplinkos kokybei (jūros ir kranto zonos) monitoringas (Būtingė)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: „ORLEN Lietuva“, AB

Projekto trukmė: 2021–2025 m.

Karjerinio žvyro fr. 0/32 petrografinės sudėties tyrimas (50303-simuva)

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: „Simuva“, UAB

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Medžiagų paviršiaus viricidinio poveikio tyrimas (Dangos)

Projekto vadovai: dr. Daiva Burokienė

Užsakovas: Inovacinė firma „MKDS“, UAB

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Skaldos fr.4/16, žvyro fr.0/16 ir smėlio fr.0/4 mėginių petrografinės sudėties tyrimas (Šilinė)

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: „Šilinė“, UAB

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Taikomieji Didžiojo milčiaus kultivavimo moksliniai tyrimai (Divaks)

Projekto vadovai: dr. Dominykas Aleknavičius

Užsakovas: Divaks, UAB

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

Pušų fitosanitarinės būklės įvertinimas (Stebulė)

Projekto vadovai: dr. Daiva Burokienė

Užsakovas: Stebulė, UAB

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Eglių fitosanitarinės būklės įvertinimas (EglėsFito)

Projekto vadovai: dr. Daiva Burokienė

Užsakovas: N. Bernotienė

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Pievų tvarkymui keliamų tipinių reikalavimų pagrįstumo vertinimo studija (BAF)

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Baltijos aplinkos forumas, VšĮ

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Betono užpildų fr.0/2, 0/4, 2/8, 4/16 mm petrografinės sudėties tyrimas (Reston construction)

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: Reston construction, UAB

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Smėlio mėginio fr. 0/4 mm ir žvirgždo mėginio fr. 5/16 mm petrografinės sudėties tyrimas (Skaistgirio skalda)

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: Skaistgirio skalda, UAB

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Gamybinės medžiagos mikrobiologinis vertinimas (Porolon)

Projekto vadovai: dr. Daiva Burokienė

Užsakovas: NMF Porolon, UAB

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Subcontract. Further insights into the pathogenesis of avian malaria (Vienna)

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Užsakovas: Institute of Pathology, University of Veterinary Medicine Vienna

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

Smėlio mėginio fr. 0/4 mm petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: Drąseikių karjeras, UAB

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimo ir Kruonio HAE viršutinio baseino žuvų populiacijos įvertinimo studijos (KHE Marios)

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: Ignitis gamyba, AB

Projekto trukmė: 2021–2021 m.

Poškų telkinio žvyro petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Naftą oksiduojančių mikroorganizmų (NOM) koncentracijos biopreparate, pagamintoje suspensijoje ir valomame grunte nustatymas

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Tričio nustatymas dirvožemio pavyzdžiuose

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Grybų inventorizacijos Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje atlikimas

Projekto vadovai: doc. dr. Reda Iršėnaitė

Smilgių telkinio fr.0/4 mm ir žvirgždo skaldos fr. 8/16 mm mėginių petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Šventininkų telkinio žvyro petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Gelžinių smėlio-žvyro karjero smėlio ir žvirgždo mėginių petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Mikrosporidijų, Nosema apis ir N. Ceranae, bei bičių virusų viagnozavimas medunešėse bitėse, Apis mellifera, molekuliniais metodais (Nosema-2)

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Mikrosporidijų, Nosema apis ir N. Ceranae, bei bičių virusų viagnozavimas medunešėse bitėse, Apis mellifera, molekuliniais metodais (Nosema-1)

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Gelžės telkinio smėlio-žvirgždo mėginio fr 0/32 mm petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Vabzdžiams skirto maisto įsisavinimas, jo įtaka augimui, produktyvumui ir atsparumui ligoms

Projekto vadovai: prof. dr. (HP) Sigitas Podėnas

Nustatyti biopreparatą sudarančių naftą oksiduojančių mikroorganizmų (NOM) koncentraciją, pagamintoje suspensijoje esančių NOM koncentraciją ir rūšinę sudėtį, NOM koncentraciją natūraliame valomame grunte iki ir po biopreparato suspensijos įterpimo

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Projekto trukmė: 2019 m.

Vaistinių ir aromatinių augalų potencialių genetinių sklypų tinkamumo ilgalaikiam saugojimui įvertinimas 2019 metais Vidurio Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Projekto trukmė: 2019 m.

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2019 m.

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos Nemuno upės atkarpoje pokyčių stebėjimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Projekto trukmė: 2019 m.

Aleksandriškų telkinio smėlio mėginio fr 0/4 mm petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2019 m.

Praeivių žuvų populiacijos būklės 2019 m. Rytų Lietuvos upėse ištyrimas ir įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Projekto trukmė: 2019 m.

Gamtinio smėlio ir žvirgždo mišinio fr.0-16 petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2019 m.

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2019–2020 m.

Gamtinių ir sintetinių grūdų kenkėjo (didžiojo milčiaus) lervų repelentų tyrimas

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Projekto trukmė: 2019 m.

Trakų I ir Margio karjerų gamtinio smėlio ir žvirgždo mišinio mėginių mineralinės-petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2019 m.

„Biocidinių produktų (medienos antiseptikų) „Asepas-1, „asepas-2“, „Asepas-3“, „Vabas“ ir „AsepasPro“ poveikio medienos puvinį bei pelijimą sukeliantiems grybams įvertinimas“

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Projekto trukmė: 2019 m.

Paslaugų pirkimo sutartis. Augalinės kilmės bioplastiko (biokompozito) gamybos eksperimentinės technologijos kūrimas

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Projekto trukmė: 2019 m.

Conceptual study of CO injection in Vilkyciai oil field aimed at application for exploiting the residual oil zone (hereinafter: REPORT)

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Saulius Šliaupa

Projekto trukmė: 2019 m.

IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną hidrogeologinis modeliavimas ir analizė

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Projekto trukmė: 2019– m.

Vandens lygio svyravimo poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE įvertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo 2019-2020 metais atlikimas

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Vilnios atkarpos Pavilnių regioniniame parke dinaminiai pokyčiai ir juos sąlygojantys faktoriai

Projekto vadovai: dr. Regina Morkūnaitė

Projekto trukmė: 2015 m.

Vilnios upės atkarpos Pavilnių regioniniame parke dinaminiai pokyčiai ir juos sąlygojantys faktoriai

Projekto vadovai: dr. Regina Morkūnaitė

Projekto trukmė: 2013–2014 m.

Avižų dryžlige užkrėstų augalų spektrinių savybių tyrimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

CO2 dujų susidarymo saugomuose grūduose tyrimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Praeivių žuvų populiacijos būklės 2018 m. Rytų Lietuvos upėse ištyrimas ir įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Projekto trukmė: 2018 m.

Pašilių ir Bajorų telkinių žvyro žaliavos petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m.