Požeminio vandens monitoringas UAB „NEO-GROUP“ gamyklos teritorijoje (Rimkų kaimas, Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajonas) (NEOGROUP)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „NEO GROUP“

Sutarties trukmė: 2010 - 2014 m.

Klaipėdos valstybinio jūros uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimai (Nuosėdos)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2010 - 2013 m.

2-jų veikiančių ir 13-os rekultyvuotų sąvartynų monitoringo paslaugos (Sąvartynai)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „GROTA“

Sutarties trukmė: 2010 - 2013 m.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aeracijos zonos charakterizavimas ir modeliavimas (Maišiagala)

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: VĮ Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra

Sutarties trukmė: 2010 - 2013 m.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimai (Nuosėdos)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

UAB „RETAL Europe“ polietilentereftalato ruošinių ir gamybinės aplinkos mikrobiologinės būklės gerinimas (RETAL)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: UAB „RETAL Europe“

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

Smeltės botaninio draustinio augalų bendrijų ir saugomų augalų rūšių tyrimai (SMELTĖ)

Projekto vadovai: dr. Romas Pakalnis

Užsakovas: UAB „Labtarna“

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

Organinio sapropelio mikrobiologinės ir fitosanitarinės būklės įvertinimas bei praturtinimas Trichoderma genties mikromicetais (Sapropelis)

Projekto vadovai: dr. Olga Salina

Užsakovas: UAB „Concept fortis“

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

Šventosios valstybinio jūrų uosto dugno nuosėdų geocheminis vertinimas ir jūros krantų tyrimas (Šventoji)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Kuršių marių krantų būklės įvertinimo ir Kuršių marių krantų priežiūros programos parengimo paslaugų atlikimas (KRANTAI)

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Vievio paukštyno Buktos cecho teritorijos aplinkos monitoringas 2010–2011 metais (Paukštynas 2)

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė (Rėkyva)

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Šventosios valstybinio jūrų uosto dugno nuosėdų geocheminis vertinimas ir jūros krantų tyrimas (Šventoji)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Helio matavimai Stabatiškės aikštelės gręžinių požeminiame vandenyje (Helis)

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Saulius Šliaupa

Užsakovas: UAB „Specialus montažas-NTP“

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų būklės monitoringo vykdymas 2010 metais (Miestas)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Įvairių substratų mikrobiologinės bei fitosanitarinės būklės įvertinimas ir praturtinimas naudingais mikroorganizamais (Verdetera)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: UAB „Verdetera“

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Pievagrybių auginimui skirto substrato lignino-celiuliozinio komplekso ir kitų biocheminių bei mikrobiologinių parametrų analizė siekiant padidinti pievagrybių auginimo intensyvumą (Pievagrybiai)

Projekto vadovai: dr. Vita Raudonienė

Užsakovas: ūkininkas K. Juščius

Sutarties trukmė: 2009 - 2011 m.

EB svarbos natūralių buveinių inventorizacijos metodinių dokumentų parengimas ir bandomoji natūralių buveinių inventorizacija (BUVEINĖS)

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2009 - 2011 m.

Mikroskopinių grybų išskyrimas iš Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje patalpų ir dominuojančių mikromicetų jautrumo antiseptinėmis priemonėmis tyrimas (EuroKom)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Žolinių svetimkraščių augalų rūšių genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniai Lietuvoje (HERBAINVAZGEN)

Projekto vadovai: dr. Regina Vyšniauskienė

Užsakovas: Vilniaus universitetas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Užsiėmimų jauniesiems tyrėjams pravedimas GTC Ekologijos institute (Mokiniai)

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Užsakovas: Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Europos bendrijos svarbos gyvūnų rūšių (lūšies, šikšnosparnių, varliagyvių), kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės įvertinimas (Būklė-10)

Projekto vadovai: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

230 fitofagų ėminių genetinis ištyrimas molekuliniais metodais (Fitofagai)

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Žemdirbystės institutas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

7-ių invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo veiksmų plano parengimas (Rūšys-2)

Projekto vadovai: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2009 - 2011 m.

23-ų saugomų ir retų rūšių apsaugos veiksmų planų parengimas (Rūšys-1)

Projekto vadovai: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2009 - 2011 m.

Vabzdžiai ir entomopatogenai: svetimkraščių bei vietinių rūšių sąveikos, nauji diagnostikos metodai (PATOGENAI)

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Užsakovas: Vilniaus universitetas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Kuršių marių žuvų išteklių racionalaus naudojimo tyrimai (Jūra-1)

Projekto vadovai: dr. Rimantas Repečka

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Praeivių ir pusiau praeivių žuvų rūšių (lašišų, šlakių, žiobrių ir perpelių) gausumo įvertinimas ir migracijos stebėsena Baltijos jūros priekrantėje, Kuršių mariose, Nemuno deltoje (Jūra-2)

Projekto vadovai: dr. Rimantas Repečka

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m. 

Tvaraus Lietuvos jūrinių išteklių valdymo sistema panaudojanti modernius stebėjimo, modeliavimo metodus ir ekosisteminį požiūrį (NOR-FM)

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: Klaipėdos universitetas

Sutarties trukmė: 2008 - 2011 m.